A járványveszély csökkentével június 29-től ismét látogatható a Nagy Imre Emlékház, a karanténhelyzetre vonatkozó előírások betartásával, maximum tíz fős csoportok részére.

Aktuális események

Elnökségi ülés - 2020. 10. 03.

Október 3-án ülést tartott a NIT Országos Elnöksége, melynek tagjai részben a helyszínen, részben online módon vettek részt a munkában. Az Elnökség megállapította, hogy a NIT az elmúlt félévben a koronavírus járvány okozta helyzetben kényszerűségből „takaréklángon” működött.

Ugyanezen okból egészségünk védelme érdekében az eredeti tervtől eltérően hagyományos októberi badacsonyi programunk egynaposra szűkül, a megrendelt szállást és étkezést kénytelenek vagyunk lemondani. A programban az elkészült információs táblák felavatása és a hagyományos koszorúzások szerepelnek, az étkezésről a résztvevők maguk gondoskodnak.

Az elnökség tagjai beszámoltak az október 23-i rendezvényekre vonatkozó terveikről. Az évzáró elnökségi ülést december 12-re tervezzük.

Szó esett a következő évre vonatkozó programokról, amelyeket remélhetőleg már veszélyhelyzettől mentesen tudunk lebonyolítani.

Küldöttgyűlés - 2020. 09. 05.

Szeptember 5-én a járványveszélyre tekintettel a Nagy Imre Emlékház kertjében tartottuk meg a NIT tavasszal kényszerűségből elhalasztott 2020. évi Küldöttgyűlését.

A Társaság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéértemlékplakettet kapott
a Nagy Imre Alapítvány,

Széchényi László (Főváros és Környéke),

Oláh László (Hajdú-Bihar)

Turbuk István (Tatabánya).

A kitüntettek pályafutását, érdemeit ismertető laudációkat Doszpoly Orsolya olvasta fel. A NIA emlékplakettjét Jánosi Katalin, mártír miniszterelnökünk unokája, az Alapítvány alapítói jogokat gyakorló kurátora vette át.

Emléklapotkapott Dr. Császtvay Tünde, a Főváros és Környéke szervezet leköszönt elnöke, valamint a NIT 25 éve alakult szegedi és 15 éve alakult vajdasági szervezete.

Ezt követően Fekete Miklós elnökletével sor került a 2019. évi tevékenységünkről szóló beszámoló és a pénzügyi jelentés megvitatására. Balahó Zoltán egészítette ki a NIT 2019. évi írásos beszámoló tervezetét,értékelve a tavalyi év gazdag, sikeres programsorozatát.

Haas Péter a pénzügyi beszámoló kiegészítésében elmondta, hogy költségvetési és egyéb forrásokból származó 6,2 M Ft összegű bevételeink fedezték tevékenységünk költségeit. Megemlítette, hogy a Társaság elnökségének két határon túli konferencián történő részvétele a Társaságnak mindössze egy személygépkocsi útiköltségébe került, amellyel kiszállítottuk a Nagy Imre életét bemutató sepsiszentgyörgyi kiállítás installációját.

A 2020. évi programot illetően Balahó Zoltán elmondta, hogy a koronavírus járvány keresztülhúzta szép terveinket, többek között a délvidéki látogatást. A hátralévő időszak várható rendezvényei közül kiemelte a badacsonyi programot, melynek keretében remélhetőleg felavatjuk az elkészült információs táblákat.

A pénzügyi beszámolóból a küldöttek arról értesülhettek, hogy az elmaradt programok miatt az idén rendelkezésünkre álló összegek nagyobb részét még nem használhattuk fel. A tagdíj 2021. évi összegén (évi 3 ezer Ft, nehéz anyagi helyzetben lévő tagtársainknak 1.500 Ft) az Elnökség nem kíván változtatni.

A továbbiakban vita zajlott le azidén rendelkezésünkre álló maradék keretösszeg felhasználási lehetőségeiről.

A vitát követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2019. évi beszámolókat és a Társaság80 ezer Ft aktívummal záródó éves mérlegét és közhasznúsági jelentését. A 2020. évi programot és pénzügyi beszámolót két tartózkodás mellett fogadták el.

A hivatalos aktusokat követően Dr. Nanovfszky György tartott színes, vidám és szomorú történetekkel tarkított előadást arról a 26, a legkülönbözőbb témákat felölelő könyvről, amelyeknek szerzője, illetve társszerzője volt. Az előadás sikerét mutatja, hogy a résztvevők közül jónéhányan megvásárolták most megjelent könyvét, mely eddigi szakmai és írói munkásságának összefoglalását tartalmazza.

2020 október

Week 5

hét 28
ked 29
sze 30
csü 1
pén 2
szo 3
vas 4
hét 5
ked 6
sze 7
csü 8
pén 9
szo 10
vas 11
hét 12
ked 13
sze 14
csü 15
pén 16
szo 17
vas 18
hét 19
ked 20
sze 21
csü 22
pén 23
szo 24
vas 25
hét 26
ked 27
sze 28
csü 29
pén 30
szo 31
vas 1
  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events