A Nagy Imre Társaság (NIT) szervezeti felépítése

Küldöttgyűlés: A NIT legfőbb döntéshozó szerve, mely évente ül össze. Szükség esetén rendkívüli Küldöttgyűlés is összehívható. A Küldöttgyűlés 3 évi időtartamra választja meg az Országos Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait.

Az Országos Elnökség az elnökből, három alelnökből és további hét elnökségi tagból áll. Az elnökség és a helyi szervezetek tiszteletbeli tagokat választhatnak, akik az elnökségi üléseken tanácskozási joggal rendelkeznek. Az elnökség munkáját – szükség esetén – állandó vagy ad hoc munkabizottságok segítik.

A háromtagú Felügyelő Bizottság az elnökségtől független testület, mely azt ellenőrzi, hogy a Társaság tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és az alapszabályban foglaltaknak.

A helyi szervezetek szintén választott elnökséggel rendelkeznek, mely az elnökből és 3-5 tagból áll.

Elnök:
Balahó Zoltán (Miskolc);

Alelnökök:
Dr. Haas Péter (Főváros és környéke)
Kudlik Zoltán (Vajdaság)
Sáradi Ibolya (Tatabányai városi szervezet)

Elnökségi Tagok:
Csizmadia Ferencné (Tatabányai Városi szervezet)
dr. Lamperth Mónika (Somogy)
Nagy Sándor (Békéscsaba)
Oláh László (Hajdú-Bihar)
Ormai István (Somogy)
Szalkainé Csizmadia Gyöngyi (Főváros és környéke)

Felügyelő Bizottság elnöke:
Széchényi László (Főváros és környéke)
Tagok:
Fakli Károlyné (Tatabányai Városi szervezet)
Szabó Zoltán (Vajdaság)