Tiszanagyfalu koszorúzási rendezvény

Tiszanagyfaluban ebben az évben is sor került az 1945. évi földosztás megkezdésének emlékére rendezett koszorúzási ünnepségre. A rendezvény megkezdésére pontosan azon a napon, március 27-én és ugyanabban az órában, 14 órakor került sor, amikor 78 évvel ezelőtt, még a hivatalos rendelet közzététele előtt ebben a községben indult meg az egész országra kiterjedő földosztási folyamat.
Először Rudolf János Ferencné polgármester asszony köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd az önkormányzat, a helyi intézmények vezetői, a NIT Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, debreceni szervezete, országos elnöksége és a Bajcsy-Zsilinszky Társaság vármegyei szervezetének képviselői helyezték el koszorúikat a polgármesteri hivatal falán lévő emléktáblán. Ezt követően a község kultúrházában a helyi óvoda és iskola tanulói és a „felnőttek” népdalkórusa adott műsort, Géczi Ferencné mondta el Petőfi Sándor A XIX. század költői című versét, majd Erdélyi Tamás,a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezet tagja tartott beszédet. A szónok felidézte az Ideiglenes Kormány földosztást elrendelő dokumentumát, méltatta Nagy Imre abban játszott szerepét, két miniszterelnöksége előremutató intézkedéseit.
A rendezvény hangulatos ülőfogadással fejeződött be, melynek során Balahó Zoltán elnökünk emléklapot adott át Géczi Ferencnének a NIT Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetében végzett több évtizedes munkájáért.
Minden elismerés megilleti a rendezvény valamennyi szervezőjét és résztvevőjét, hogy az ítéletidő ellenére sikeresen zajlott le a szép emlékünnepség.
A NIT elnökségének képviselői útközben felkeresték Nagy Imre tiszaújvárosi és szerencsi szobrát, valamint a tiszalöki kényszermunkatábor emlékművét.
.