Bemutatkozunk

A Nagy Imre Társaság (rövidítve NIT) 1992. november 30-án alakult. Fő célja Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékének ápolása, életművének tanulmányozása és minél szélesebb körben történő terjesztése. Feladatának tekinti az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc mártírjai és hősei, valamint a sztálinista rendszerben lefolytatott koncepciós perek áldozatai emlékének életben tartását.

A Nagy Imre Társaság törvényesen bejegyzett egyesület, alapszabálya megfelel a Polgári Törvénykönyvnek, az Egyesületi Törvénynek, valamint az egyesületekre vonatkozó, 2015. január 1-jén életbe lépett miniszteri rendeletnek.

A NIT országos hatáskörű egyesület, mely 2019. december 1-jén tizenkét helyi szervezettel (Békéscsaba, főváros és környéke, Csongrád, Debrecen és Hajdú-Bihar megye, Győr és Környéke, Jászberény, Kaposvár és Somogy megye, Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szabadka-Délvidék, Tatabánya, Veszprém megye) rendelkezik.

Legfőbb szerve az évente összeülő Küldött Gyűlés. Tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban az Országos Elnökség irányítja.

A NIT alapító elnöke Nagy Erzsébet asszony, Nagy Imre leánya volt, aki ezt a tisztséget 2008. január 29-én bekövetkezett haláláig betöltötte. Jelenlegi elnöke Balahó Zoltán történész, muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb kori gyűjteményének kutatója.

A NIT tevékenysége során szorosan együttműködik a Nagy Imre Alapítvánnyal, kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein.

A Társaság céljait különböző rendezvényekkel, konferenciákkal, előadásokkal, emléktúrákkal, diákvetélkedők, koszorúzási ünnepségek szervezésével, illetve azokon történő részvétellel, kiadványok megjelentetésével szolgálja. Jelentős érdemei vannak a Nagy Imre és harcostársai tiszteletére létesített emlékhelyek (szobrok, emléktáblák, róluk elnevezett közterületek) kezdeményezésében. Időszakos kiadványa Örökségünk címmel jelenik meg.

A NIT székhelye Nagy Imre utolsó lakhelye, az Orsó utca 43 (Bp. II. ker. Pasarét) alatti Emlékház, mely otthont ad a névadónk életét és korát bemutató, korszerű audiovizuális eszközökkel felszerelt múzeumnak és szervezési titkárságunknak is.