A Társaság története

1992. november 11-én Borisz Jelcin orosz államfő az Országgyűlésben megkövette a magyar népet a szovjet csapatok 1956-os agressziója miatt, és a 301-es parcellában a hozzátartozók jelenlétében megkoszorúzta a kivégzett mártírok sírját. A nemes gesztust követően Nagy Erzsébet irányításával tizenhárom tagú előkészítő bizottság alakult egy Nagy Imre emlékét ápoló társaság megalakítására (a későbbiekben Társaságunk tevékenysége a Forradalom többi mártírja és hőse emlékének ápolásával, valamint az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékének ébren tartásával egészült ki).

A Nagy Imre Társaság (NIT) 1992. november 30-án az Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében alakult meg. Az alakuló ülésen 72-en vettek részt. Dr. Kopácsi Sándor elnökölt, Nagy Erzsébet asszony ismertette a Társaság céljaival, működésével kapcsolatos elképzeléseit, az Alapító Okiratot Vészi János olvasta fel. A résztvevők megválasztották az Ügyvivő Testület (későbbi elnökség), a Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság, valamint az Etikai Bizottság elnökeit és tagjait. Örökös elnökké egyhangúlag Nagy Erzsébet asszonyt választották.

Az Alapító okiratot nemcsak a jelenlévők írták alá, kutatóink 121 alapító tagot tartanak nyilván, köztük az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kiemelkedő szereplőit, a mártírok és hősök hozzátartozóit, a magyar közélet és alkotóművészet országosan ismert személyiségeit.

A NIT és a Nagy Imre Alapítvány (NIA) első nagyobb rendezvénye 1993-ban a franciaországi Giromagny-ban Nagy Imre emlékművének felavatása volt, melynek létrehozásában Nagy Ernő helyi vállalkozó játszott meghatározó szerepet.

1993-tól folyamatosan alakult ki a NIT országos hálózata. A helyi szervezetek megalakításáért hatalmas munkát végzett Földvári Rudolf, a Borsod megyei munkástanács egykori (életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt) elnöke, ügyvívő testületünk tagja.

Elsőként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet alakult meg, mely történetünk első másfél évtizedében a NIT legaktívabb és legnagyobb létszámú helyi szervezete volt. Számos emléktúrát tartottak a határon inneni és külföldi 56-os emlékhelyekre (a párizsi Père Lachaise temető, Snagov, Kárpátalja), elsősorban Kapolyi László szponzori támogatásával. Ők szervezik évről-évre Tiszanagyfaluban az ünnepségeket annak emlékére, hogy abban a községben kezdődött meg az 1945. évi földosztás.

1993. júliusában csatlakozott Társaságunkhoz a már 1990-ben megalakult Badacsonyi Nagy Imre Baráti Kör, amely később Veszprém megyei szervezetté bővült. Ezt követte 1993-96 között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Hajdú-Bihar megyei, a Csongrád megyei, a Somogy megyei, a Győr és környéke, valamint a békéscsabai szervezet megalakulása. A későbbiekben közösségünk a budapesti, tatabányai városi, a jászberényi, valamint első határon túli, vajdasági szervezetünkkel bővült. A budapesti szervezettel kapcsolatos konfliktusos helyzet miatt 2016 márciusában megalakult a Főváros és Környéke szervezet.

Az elmúlt 27 év során számos tagtársunktól végleges búcsút kellett vennünk, köztük örökös elnökünktől, Nagy Erzsébettől, ügyvezető elnökeinktől (Vészi János, Újvári József) jónéhány elnökségi tagunktól, helyi szervezeteink több vezetőjétől. Közösségünk életképességét bizonyítja, hogy ennek ellenére az alapítás óta taglétszámunk több mint háromszorosára növekedett.

Örökös elnökünk Nagy Erzsébet betegsége miatt Vészi János, majd Újvári József ügyvezető elnökként, Erzsébet asszony halála után Dr. Sipos József és Káloczi Kálmán már megválasztott elnökként irányította Tásaságunk működését. Jelenlegi elnökünk Balahó Zoltán történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmúzeológusa 2012 óta tölti be ezt a tisztséget.

1994. júniusában felavatták Nagy Imre első szobrát, Borbás Tibor alkotását Békéscsabán.

1994. Június 16-án Nagy Erzsébet a megbékélés jegyében Horn Gyula megválasztott miniszterelnökkel együtt koszorúzott a 301 sz. parcellában a mártírok sírjánál. A nagylelkű aktus vitát váltott ki a NIT tagjai körében, ugyanakkor kézzel fogható eredményekkel járt Társaságunkra nézve.

1995. március 29-én az ópusztaszeri emlékparkban felavatták a Popovics Lőrinc szobrászművész által készített földosztási emlékművet.

1996. június 6-án, Nagy Imre születésének 100. évfordulóján zajlott le a budapesti Duna Palotában a NIT országos szervezetének első nagyszabású rendezvénye. Az ünnepséget követően a jelenlévők átvonultak a Vértanúk terére, ahol részt vettek Nagy Imre egész alakos szobrának avatási ünnepségén, melyet Varga Tamás szobrászművész magánszemélyek, köztük Demján Sándor adakozásából készített.

1996. október 23-án szülővárosában, Kaposváron felavatták Nagy Imre második egész alakos szobrát, Paulikovics Iván alkotását.

A Forradalom és Szabadságharc 40. évfordulója alkalmából a Nagy Imre Társaság számos vezetője és tagja állami kitüntetésben részesült.

1997. április 12-én tartottuk A Nagy Imre Társaság I. Küldött Közgyűlését a Magyar Sajtó házában. A küldöttek új Alapszabályt fogadtak el, és megválasztották a szervezet irányító testületeit.

1997. október 18-én rendeztük a NIT első badacsonyi emléktúráját annak emlékére, hogy Nagy Imre utolsó békés napját 1956 október 22-én, a Zabó család szüreti ünnepségének vendégeként ott töltötte. Egyúttal megemlékeztünk a badacsonyi rabtábor foglyairól is. Az évenkénti emléktúra azóta hagyománnyá vált, az október 23-át megelőző hétvégén középiskolás diákok és a NIT tagjai keresik fel a badacsonyi emlékhelyeket.

2001. március 2-án kanadai otthonában elhunyt Dr. Kopácsi Sándor ny. rendőr altábornagy, az 1956. évi forradalom idején az általa kezdeményezett Nemzetőrség főparancsnok-helyettese, a Nagy Imre Társaság alapító tagja, korábbi alelnöke. Kopácsi Sándor és felesége, Ibolya asszony hamvait 2018. október 10-én a Budapesti Rendőr Főkapitányság által Társaságunk közreműködésével szervezett nagyszabású gyászünnepségen helyezték el a rákoskeresztúri köztemető 300. parcellájában. 2012-ben a Kopácsi Sándor Baráti Kör és a NIT kezdeményezésére az ORFK előtti sétányt Kopácsi Sándorról nevezték el.

2001. augusztus 10-én A Fővárosi Bíróság a NIT új székhelyeként bejegyezte az Orsó utcai Emlékházat.

2001. október 19-én az országban első oktatási intézményként a Csepeli Általános Művelődési Központ felvette Nagy Imre nevét.

2002. januárban első alkalommal kötöttek támogatási szerződést a Nagy Imre Alapítvány és a Nagy Imre Társaság együttműködéséről.

2002. október 23-án a köztársasági elnök első alkalommal adta át a Nagy Imre Érdemrendet, melyben az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc kiemelkedő szereplői, valamint a Forradalom emlékének ápolásában jelentős érdemeket szerzett személyiségek részesültek. Társaságunk tagjai közül 2002-ben Méray Tibor, 2003-ban Lőcsei Pál, 2004-ben Dr. Király Béla, 2005-ben Földvári Rudolf, 2007-ben Mészáros Márta és Újvári József, 2008-ban Dr. Kopácsi Sándorné és Dr. Horn Péter, 2009-ben Ujságh Tibor, 2010-ben Mervó Zoltán részesült ebben az elismerésben. 2012-től az Érdemrend kiadását megszüntették.

Egyesületünk saját kitüntetését, a Nagy Imre emlékplakettet az Elnökség döntése alapján 2006 óta adjuk át kiemelkedő munkát végző tagjainknak és támogatóinknak. Elismerésünket fejezi ki a Társaság Emléklapja is.

2002. november 22-én ünnepi emlékülést tartottunk a Nagy Imre Emlékházban a NIT alapításának tizedik évfordulója alkalmából.

2003 március 14-én elhunyt Vészi János író, újságíró, művelődésszervező, Nagy Erzsébet asszony férje, a NIT ügyvezető elnöke, aki Társaságunk első évtizedének meghatározó személyisége volt.

2003. június 27-én konferenciákat rendeztek különböző helyszíneken Nagy Imre első kormánya megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából.

2003. október 23-án felavatták Szegeden a harmadik egészalakos Nagy Imre szobrot, Lapis András alkotását.

2005 őszén megindult a NIT internetes honlapja.

2006. június 7-én a Tudományos Akadémia dísztermében az MTA-NIA-NIT közös rendezésében tudományos konferenciát rendeztek Nagy Imre életművéről, névadónk születésének 110. évfordulója alkalmából.

2006. október 23-án Az Igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége a Hadtörténeti Múzeumban és a Corvin közben emléktáblákat avatott Nagy Imre és az 1956-os Forradalom több kiemelkedő vezetőjének tiszteletére.

A Nagy Imre Társaság sok vezetője és tagja meghívást kapott arra az operaházi ünnepségre, melyen a világ számos országának vezetője ünnepelte az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját.

Október 24-én Az Országgyűlés épületébenSzili Katalin házelnök felavatta a Nagy Imre termet és emléktáblát.

A NIT budapesti szervezetének kezdeményezésére emléktáblát avattak Szerbia és Montenegro Nagykövetsége épületének falán annak emlékére, hogy Nagy Imre és a forradalom más vezetői családjaikkal 1956. november 4-22 között ott, a Jugoszláv Nagykövetségen találtak menedéket a megszállók elől.

2007. október 23-án Az Orsó utcai emlékház kertjében felavatták Nagy Imre mellszobrát. Az avató ünnepségen számos neves közéleti személyiség, köztük Göncz Árpád elnök úr vett részt.

2008. január 29-én hosszú betegség után elhunyt Nagy Erzsébet, Nagy Imre mártír miniszterelnök lánya, Társaságunk alapítója, örökös elnöke. Nagy részvét mellett lezajlott temetésén Mécs Imre és Jánosi Katalin mondott beszédet. Nagy Erzsébet a Farkasréti temetőben nyugszik. Életéről, beszédeiről, írásairól a Nagy Imre Alapítvány adott ki emlékkönyvet Vezérlő csillagom címmel.

2008. június 16-án A Nagy Imre Emlékház kertjében magas rangú állami vezetők részvételével emléktáblát avattak a kivégzett forradalmárok tiszteletére. A kertben 2016 óta kivilágítható üvegfalak örökítik meg valamennyi kivégzett forradalmár nevét.

2008. október 23-án Gyurcsány Ferenc miniszterelnök felavatta a Rajk László tervei alapján felújított Emlékházat, mely a NIA és a NIT központja mellett otthont ad a XXI. századi igényeknek megfelelő, korszerű audiovizuális eszközökkel felszerelt emlékmúzeumnak.

2009. május 21-én A NIT és a NIA között megállapodás született arról, hogy elkülönítik a két szervezet adminisztrációját és gazdálkodását.

2009. június 15-én, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 20. évfordulóján konferenciát rendeztünk a Magyar Tudományos Akadémián.Kende Péter elnökletével Pálinkás József, Jánosi Katalin, Földvári Rudolf, Rainer M. János, Bihari Mihály, Boross Péter és Kósa Ferenc tartottak előadást.

Ezekben a napokban tették nyilvánossá a Nagy Imre per hanganyagát.

2009. december 6-án elhunyt Újvári József ny. honvéd dandártábornok, a honvéd kórházak felügyelő bizottságának elnöke, a NIT korábbi ügyvezető elnöke.

2010. február 27-én a NIT Küldött Közgyűlése alkalmából hosszabb idő után ismét megjelent Örökségünk című időszaki kiadványunk.

2012. február 18-án Elhunyt Feith Bence tanár, művelődésszervező, a Nagy Imre Emlékház igazgatója, a NIT tagja.

2012. március 28-án elhunyt Jánosi Ferenc, Nagy Imre unokája, a NIT elnökségi tagja.

2012. november 24-én egyesületünk fennállásának 20. évfordulója alkalmából zajlott le a Nagy Imre Társaság egésznapos rendezvénye a Nemzeti Múzeum dísztermében, melyre többek között számos 56-os szervezet vezetőit is meghívtuk. Ez alkalommal történészeink vándorkiállítást állítottak össze Nagy Imréről és a NIT történetéről.

Az évfordulóra az Örökségünk ünnepi számot jelentetett meg Szántó László szerkesztésében.

2014. június 13-án egésznapos központi rendezvényt tartottunk Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének 25. évfordulóján (Konferencia az Állambiztonsági Szolgálatok Központi Levéltárában, Fónay Jenő visszaemlékezése a kisfogházban, Méray Tibor beszéde és koszorúzás Nagy Imre sírjánál).

2014. szeptember 28-29-én tartottuk a NIT vajdasági emléktúráját.

2015. augusztus 29-én a NIT rendkívüli Küldött Gyűlése elfogadta Társaságunk jelenleg is érvényes, a megváltozott jogszabályi körülményekhez alkalmazkodó és működésünk eddigi tapasztalatait figyelembe vevő új Alapszabályzatát.

2016-ban a Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozatunk igyekezett 1956 sokféle arcát bemutatni, a meglehetősen egyoldalú hivatalos propagandával szemben, mely túlhangsúlyozta az általunk is nagyra becsült „pesti srácoknak” az eseményekben játszott szerepét.

Ennek jegyében többek között október 1-én a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében konferenciát tartottunk ARC-poetica címen az 1956-os Forradalom köztéri ábrázolásairól, október 7-én Kaposváron a vidék forradalmáról, december 7-én Szegeden 1956 és a rendszerváltás kapcsolatáról.

2017 december 2-án a NIT közössége a pasaréti Kájoni Közösségi Házban kulturális programmal összekötött rendezvényen ünnepelte a Társaság alapításának 25. évfordulóját.

A NIA-val közösen törekszünk arra, hogy a fiatalok minél jobban megismerjék az 1956-os forradalom eseményeit, történelmi jelentőségét. Ennek érdekében a NIA és helyi szervezeteink (Győr, Szabadka, Jászberény) diákvetélkedőket szerveztek, nyerteseiket jutalomban részesítették. Ennek kiegészítése- és folytatásaképpen 2018-ban indult meg a NIA és a NIT közös programja, melynek kertében hátrányos helyzetű térségek középiskolásainak mutatjuk be a Nagy Imre Emlékházat, Budapest 56-os emlékhelyeit és egyéb nevezetességeit. A program 2019-ben is folytatódott.

2018 június 25-30 között bonyolítottuk le a NIT romániai emléktúráját. Felkerestünk és megkoszorúztunk több 1956-os és más magyar vonatkozású emlékhelyet, köztük a snagovi emlékművet, és felvettük a kapcsolatot a Volt Romániai Politikai Foglyok Szövetségének Kovászna megyei szervezetével.
2018 december 28-án Nagy Imre szobrát a Parlament környékének átrendezésére hivatkozva a NIT, valamint számos szervezet és közéleti személyiség tiltakozása ellenére elszállították a Vértanúk teréről, és 2019 júniusában a Jászai Mari téren állították fel.

2019 szeptember 21-22-én Hódmezővásárhelyen rendeztük a NIT 1989-90. évi rendszerváltásra emlékező ünnepségét.

A NIT évenkénti központi rendezvényét hagyományosan június 16 környékén tartjuk, melyen névadónk és vádlott társai mártírhalálának évfordulójára emlékezünk. A program rendszerint egy fontos emlékhely meglátogatásával kezdődik és a rákoskeresztúri köztemető 301 sz. parcellájában fejeződik be.

Szervezeteink gondot fordítanak a helyi születésű vagy ott élt 56-os hősök és mártírok emlékének ébren tartására.

Vajdasági szervezetünk több emléktáblát avatott annak emlékére, hogy a helyi lakosok és intézmények nagy segítséget nyújtottak az 1956 végén Jugoszláviába érkező magyar menekülteknek.

Bár Társaságunk központja Budapesten van, országos egyesületként tudatosan törekszünk arra, hogy legfontosabb rendezvényeink jelentős részét vidéken szervezzük meg. Ennek jegyében éves Küldött Gyűlésünket 2017-ben Tatabányán, 2018-ban Jászberényben tartottuk. Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Kaposvár, Tatabánya, Jászberény, Hódmezővásárhely is fontos emlékülések, előadás sorozatok, tudományos konferenciák színhelyei voltak. Békéscsabai szervezetünk minden évben bekapcsolódik a Tudomány napjának megünneplésébe. A szakmai programokat a legtöbb esetben tartalmas kulturális műsor gazdagítja.

Társaságunknak 2019 végén 12 helyi szervezete volt, mintegy 350 taggal és jelentős holdudvarral, mely segíti és támogatja rendezvényeinket. Jelenleg a legnagyobb létszámú (több mint száz tagú) és legaktívabb szervezetünk Komárom-Esztergom megyében, Tatabánya székhellyel működik, de többi helyi közösségünk is számos sikeres megemlékezéssel, rendezvénnyel járul hozzá Társaságunk céljainak megvalósításához.