A Nagy Imre Társaság elnöksége

Elnök

Balahó Zoltán (Miskolc-Budapest)

Történész-muzeológusként a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozik, mint főmuzeológus. 2002-ben a Nagy Imre Alapítvány megbízásából elkészítette a Nemzeti Múzeum gyűjteményében lévő, Nagy Imrére vonatkozó tárgyi- és dokumentációs anyag jegyzékét, amelynek fotókkal kibővített változata 2006-ban Nagy Imre mártír miniszterelnök relikviái a Magyar Nemzeti Múzeumban címen önálló katalógusként is megjelent. 2003-ban a Nagy Imre Emlékház gyűjteményének nyilvántartásán dolgozott. 2008-ban a Magyar Múzeumi Történész Társulat szakmai napjának az egyik társ-rendezője a Nagy Imre Emlékházban. 2012-ben elkészítette a Nagy Imre Társaság történetét bemutató tablókiállítás tématervét. 2012 januárja óta tagja a Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének, 2012. március 10-e óta pedig országos elnöke.

Alelnökök

Dr. Haas Péter (Budapest)

Közgazdász. 1951-ben szüleivel a Békés megyei Kamutpusztára telepítették ki, ahonnan 1953-ban a Nagy Imre-kormány rendelete alapján szabadult. 1975-től nyugdíjaztatásáig az államigazgatásban dolgozott, előbb a Külkereskedelmi Minisztériumban, majd a Pénzügyminisztériumban, mindvégig a nemzetközi gazdasági együttműködés területén. A Nagy Imre Társaságnak alapító tagja, először a Számviteli, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke, majd az országos Elnökség tagja. 2012 óta a NIT alelnöke.

Nagy Sándor (Békéscsaba)

A Szegedi Egyetem történelem-pedagógia szakán szerzett tanári diplomát. 1970-ben a békéscsabai Kós Károly Szakképző Iskolában kezdte pályafutását, ahonnan 2007-ben igazgatóként ment nyugdíjba. Békés megyében több pedagógiai és ismeretterjesztő egyesületben elnöki, alelnöki funkciót töltött, ill. tölt be. A Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezetének alapító tagja, 2006-tól elnöke. 2012-től a Számviteli, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke, 2015-től Társaságunk alelnöke.

Elnökségi tagok

Besenyi Vendel (Jászberény)

Okleveles agrármérnök. 1973-tól 2002-es nyugdíjazásáig a Jászberényi Kossuth Termelőszövetkezet, illetve jogutóda, a Jászberényi Kossuth Zrt. munkatársa volt, középvezetői beosztásban. A rendszerváltás után a jászberényi városi földrendező bizottság tagja. Számos helytörténeti tanulmány szerzője. Több országos és helyi civilszervezetben tölt be vezető pozíciót. 2014-től a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezetének elnöke.

Dr. Császtvai Tünde

Művelődés történész. Korábban a Magyar Nemzeti Múzeum mb. főigazgató helyettese, jelenleg az Eötvös Lóránd kutatóközpont irodalomtudományi intézet osztályvezetője. 2017-től a NIT főváros és környéke szervezetének elnöke.

Csizmadia Ferencné, szül.: Frankó Erzsébet (Tatabánya)

Nyugdíjas. Ipariskolát végzett, fiatalkorában elsősorban sportkarrierjére (kézilabda) koncentrált. A rendszerváltás után évekig a kereskedelemben dolgozott. Több megyei civil és nyugdíjas szervezetnek tagja, amelyekben szervezési feladatokat lát el. A Nagy Imre Társaság tatabányai szervezetében a megalakulás óta részt vesz. A helyi szervezet elnökségi tagja, ahol szervező titkári feladatot lát el.

Doszpoly Orsolya (Miskolc)

2008-ban végezte el a Miskolci Egyetem politológia és pedagógia szakát, majd 2010-ben diplomázott a Károly Róbert Főiskolán, ahol rehabilitációs gazdasági-menedzser képesítést szerzett. Miskolcon az Igazságügyi Szolgálatnál a bűncselekmények áldozatai számára fenntartott diszpécserszolgálat vezetője. 2006-ban a Nagy Imre Társaság által meghirdetett pályázaton esszéjével országos V. helyezést ért el. A Társaságnak 2008-tól tagja. 2014 novemberétől a Nagy Imre Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének az elnöke.

Kudlik Zoltán (Szabadka)

Közgazdász, munka- és tűzvédelmi szakember, a szabadkai Vízművek és csatornázási KK minőség- és ellenörzési szolgálat vezetője. 2005-től tagja a Nagy Imre Társaság Szabadkai szervezetének. Konferenciák, szakmai tanácskozások, középiskolai vetélkedők és szakmai tanulmányutak szervezése, emléktáblák avatása fűződik a nevéhez Vajdaság szerte. Édesapja után 2015-től a Szabadkai Szervezet (Vajdasági) elnöke. A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság közgyűlésének elnöke 2017-től. Aktív tagja a szabadkai Nyitott Távlatok Egyesületnek és az 56-os műhely Civil szervezetnek.

Dr. Sipos József (Szeged)

Történész-muzeológus, tudományos főmunkatárs, politikai munkatárs, főiskolai, illetve egyetemi tanár. 2013-tól nyugdíjas. 1994-től tagja a Nagy Imre Társaságnak, 1996-tól az országos vezetőség tagja, 2000-től 2005-ig a Nagy Imre Emlékház kutatási igazgatója, 2006-től 2009-ig a Nagy Imre Társaság ügyvezető elnöke.

Ormai István (Somogy-Nagyatád)

Történelem szakos tanár, kulturális menedzser. 1994 óta Nagyatád Város polgármestere. Az ’56-os Szövetség helyi szervezetével együttműködve két évtizede vesz részt az 1956-os forradalom, annak helyi eseményei, és Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékének megőrzésében, történelmi jelentőségük felmutatásában. Kezdeményezésére emlékkövet állítottak és teret neveztek el Nagyatádon 1997-ben Nagy Imréről. Támogatta, a Forradalom Nagyatádon című helytörténeti könyv megjelenését, segítette megszervezni A két földosztó somogyi miniszter című emlékülésnek. Támogatásával kötetben jelentek meg az ott elhangzott előadások. Nagyatádon minden évben megemlékezést tartanak Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének és újratemetésének évfordulóján. A Nagy Imre Társaságnak 1997 óta tagja, a megyei szervezet alelnöke.

Felügyelőbizottság

Elnök

Széchenyi László (Budapest)

Mérnök, közgazdász. 1978 és 1998 között a Kohó- és Gépipari Minisztérium, illetve annak jogutódjának munkatársa, különböző vezető beosztásokban. 2000-től 2006-os nyugdíjazásáig a Vonalkód Rendszerház Kft-nél kontrolling igazgató. 2006-tól a Társadalmi Unió főtitkára és a Fogyasztóvédelmi Újság lapigazgatója. A Társadalmi Unió főtitkári tisztségéből kifolyólag számos parlamenti bizottság és megszűnéséig az Országos Érdekegyeztető Tanács állandó meghívottja volt. 2004-től tagja a Nagy Imre Társaságnak, a főváros és környéke szervezet tagja.

Tagok

Fakli Károlyné (Tatabánya)

A közgazdasági technikumi érettségi után pénzügyi munkakörben dolgozott, s a munka mellett mérlegképes könyvelői és árszakértői tanfolyamon szerzett újabb képesítést. Árkalkulációs pénzügyi előadóként, majd árellenőrzési és a fogyasztóvédelmi területeken dolgozott. A Közigazgatási Hivatalból 1998-ban ment nyugdíjba. A férjével 52 éve él együtt, 2 gyermeket neveltek fel. A Nagy Imre társaságnak 2011 óta tagja. Aktívan részt vesz a társaság munkájában. 2014-ben küldöttnek választották az országos közgyűlésre.

Szabó Zoltán (Szabadka)

Közgazdász, a versenyszférában tevékenykedik. A Szabadkai Nyitott Távlatoknak 2002.-től tagja, valamint 2005.-től tagja a Nagy Imre Társaság Szabadkai szervezetének. Főként a fiatalokkal és a velük való eggyüttműködéssel foglalkozik. 2018. februárjától a Nagy Imre Társaság Szabadkai szervezetének alelnöki tisztségét is betölti. 2018.-tól Elnöke a Szabadkai székhelyű ’56-os Műhely Civil Szervezetnek.