NIT elnökségének évnyitó ülése

Február 25-én került sor a NIT elnökségének évnyitó ülésére, melyet Balahó Zoltán elnök úr távollétében (ld. következő cikkünket) Csizmadia Gyöngyi vezetett le. Először a jászberényi szervezet új elnökének, Dr. Magyar Levente úrnak, a város korábbi polgármesterének bemutatkozására került sor. Ezt követően az elnökség megtárgyalta a 2023 évi Küldöttgyűlés összehívásával kapcsolatos teendőket. Úgy határozott, hogy a Küldöttgyűlést 2023. április 22-ére, a Nagy Imre Emlékházba hívja össze. Az ellátmány aprósütemény, kávé és víz lesz, melyek a résztvevők a maguk által hozott ételekkel, italokkal egészíthetnek ki. A Küldöttgyűlés megvitatja a 2022. évi tevékenységünkről szóló elnökségi és pénzügyi jelentést, meghallgatja a Felügyelő Bizottság állásfoglalását, majd döntést hoz a 2023. évi programról és költségvetésről. A 2024. évi tagsági díjat az elnökség 4 ezer Ft-ban javasolja megállapítani. Ezt követően kerül sor kitüntetések átadására. Kiegészítő programként Haas Péter folytatná a 30. évfordulós ünnepi rendezvényről Társaságunk történetéről szóló vetített képes előadását. Az elnökség jóváhagyta a Küldöttgyűlés elé kerülő, fentebb említett jelentéseket. A 2023. évi programok súlypontjai a Küldöttgyűlésen kívül a június 17-i Emlékezés napi rendezvény, a szeptember 22-24-re tervezett nagyatádi tanulmányút, és az október 28-i badacsonyi emléktúra lesznek, melynek keretében felavatnánk a rabtábor új emléktábláját. Az elnökség döntött a helyi szervezeteknek központi keretből nyújtandó támogatások összegéről, és az emlékplakettel, illetve emléklappal kitüntetendők személyéről. Csizmadia elmondta, hogy új belépési nyilatkozat űrlap készült és felhívta a figyelmet, hogy a helyi vezetők a NIT-tel kapcsolatos pénzügyi műveleteknél ne használják saját bankkártyájukat, mert a Társaságnak egy közös bankkártyája van.