Korábbi események

2020. 01-02. - Helyi szervezetek közgyűlései

Február közepéig helyi szervezeteink megtartották évnyitó közgyűlésüket.

Február 8-án a Főváros és Környéke szervezete közgyűlésén Dr. Császtvai Tünde lemondása miatt Dr. Gérecz Máriát választották elnökké.

2020. 02. 15. - Tatabányai Bál

Tatabányai városi szervezetünk megtartotta hagyományos, kitűnő hangulatú farsangi bálját.

2020. 02. 22. - Elnökségi ülés

Február 22-én a Nagy Imre Emlékházban megtartották a NIT elnökségének ez évi első ülését.

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Közgyűlés elé terjesztendő 2019. évről szóló elnökségi és pénzügyi beszámolót, a 2020. évi programot és költségvetést, meghallgatta a Felügyelő Bizottság 2019.évi tevékenységünkkel kapcsolatos állásfoglalását, döntött a Társaság 2020. évben kiadandó elismeréseiről, és megvitatta a lemondások következtében megürülő pozíciók betöltésére vonatkozó javaslatokat.

2020. 05. 16. - Küldöttgyűlés

Május 16-án 10.30-kor a NIT éves Küldöttgyűlése a Nagy Imre Emlékházban.

2020. 05. 19-21. - Virtuális Majális

A jelenlegi járványhelyzet miatt az idei Múzeumok Majálisát elhalasztották. A Nagy Imre Emlékház már tíz esztendeje képviselteti magát ezen a nagyszabású rendezvényen, és ezt a hagyományt idén is szeretnénk – a körülményekhez és a lehetőségekhez mérten – folytatni. Az Emlékház facebook oldalán ezért az elkövetkező héten egy Virtuális Majális formájában idézzük meg a program hangulatát. Ennek során az elkövetkező három napban (kedd-szerda-csütörtök)az oldalon megosztott kvízekkel és fejtörőkkel tehetik próbára tudásukat és nyerhetnek értékes ajándékokat, kiadványokat.

A játékba az Emlékház facebook oldalán keresztül, az alábbi linkre kattintva tudnak bekapcsolódni.

Virtuális Majális, nyereményjáték.
Kövessék facebook oldalunkat és töltsük együtt virtuálisan a Múzeumok Majálisát!

Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából felhívjuk a figyelmet, hogy a Nagy Imre Társaság aktívan részt vesz a határokon átívelő kapcsolatépítésben. Szabadkai központú vajdasági szervezetünk legnagyobb és legaktívabb közösségeink közé tartozik, vannak kárpátaljai és erdélyi tagjaink, szoros kapcsolatot ápolunk a Volt Romániai Politikai Foglyok Kovászna megyei szervezetével. Társaságunk az elmúlt években emléktúrákat tett a Vajdaságba és Erdélybe, ahol megkoszorúztuk a magyar vonatkozású emléktáblákat. Elnökségünk küldöttsége 2019-ben részt vett a Sepsiszentgyörgyön és a Beregszász mellett rendezett emlékkonferenciákon és koszorúzási ünnepségeken.

Sepsiszentgyörgyön és Szabadkán is bemutattuk Nagy Imréről szóló vándorkiállításunkat. A Nagy Imre Alapítvány és Társaságunk közös szervezésében vendégül láttuk az 1956-ról szóló vetélkedőn sikeresen szerepelt szabadkai diákokat, és egy programsorozat keretében várjuk a szatmárnémeti diákcsoportot is.

Sajnálatos, hogy az illetékesek a trianoni békediktátum százéves évfordulója alkalmával kiírt pályázat elbírálásánál ezt a sikeres és folyamatos tevékenységünket nem vették figyelembe.

2020. június 15. - Meghívó

Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzése 62. évfordulójának vigíliáján meghívjuk Önt és kedves barátait 2020 június 15-én, hétfőn este 19:30 órára a budapesti Jászai Mari térre, Nagy Imre szobrához, gyertyagyújtásra, virágelhelyezésre, emlékezésre.

(Maszkot, gyertyát, egy-egy szál virágot a helyszínen biztosítunk. – A szervezeteket kérjük, hogy az eddig megszokott koszorúk helyett képviselőik csupán egyetlen szál virággal emlékezzenek, a fennmaradó összeget a vírus-helyzet enyhítésére használják! – Kérjük, hogy a járvány-helyzetre tekintettel az egymás közötti távolságot a téren is betartani szíveskedjenek!)
Az Orsó utcai Nagy Imre Emlékház az egészségügyi helyzetre tekintettel még mindig zárva tartani kényszerül – így ott most nem tartunk emlékezéseket, vezetéseket, programokat.

2020. június 15-i esemény

Június 15-én este Budapesten, Nagy Imre Jászai Mari téri szobránál a Nagy Imre Alapítvány szervezésben, fáklyákkal, mécsesekkel, virágokkal emlékeztünk névadónk mártírhalának 62., újratemetésének 31. évfordulójára. A kedvezőtlen időjárás és járványveszély ellenére Társaságunk, az Alapítvány képviselői, a civil szervezetekés Nagy Imre tisztelői nagy számban vettek részt a rendezvényen. Jánosi Katalin beszédében felelevenítette az 1958. évi koncepciós per utolsó tárgyalását, a mártírok kivégzését, az újratemetés napját, és szólt Nagy Imre életének és halálának jelenre vonatkozó tanulságairól. Galkó Balázs Halfdan Rasmussen dán költő versét mondta el, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait. Az ünnepség elején és végén a hangszóróból egy csokor hangzott el Nagy Imre kedvenc népdalaiból. Ez volt a járványhelyzet kihirdetése óta az első alkalom, hogy a mártír miniszterelnök tisztelői találkozhattak, szót válthattak egymással.

Az Országgyűlés az évforduló alkalmából nemzeti és történelmi lobogók jelenlétében emlékezett meg Nagy Imréről és mártírtársairól. Névadónk Jászai Mari téri szobránál a kormány nevében Varga Judit igazságügyminiszter koszorúzott. A rákoskeresztúri köztemető 301.parcellájában Áder János köztársasági elnök helyezte el koszorúját.

2020. június - Békéscsaba - koszorúzás

Békéscsabán Nagy Imre szobránál koszorút helyeztek el Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Varga Tamás alpolgármester,helyi szervezetünk és Békés megyei civil szervezetek képviselői. A helyi sajtó és a Katolikus rádió is tudósított az eseményről.

2020. június - Debrecen - koszorúzás

Debrecen önkormányzata és a Nagy Imre Társaság helyi szervezete Nagy Imre és a város szülötte,Szilágyi József emléktáblájánál rendezett koszorúzási ünnepséget. Az emlékbeszédet megyei elnökünk, Oláh László tartotta. Az ünnepségekről a Hajdu-Bihari Napló képes beszámolót közölt.

2020. június - Szeged - Koszorúzás

Koszorúzás Szegeden.

2020. június - Mervó Zoltán köszöntése

„Az a szép, fényes nap…”

A Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetében a napokban jelentős eseményre került sor.

Családias hangulatú rendezvényen köszöntötték a kilencven éves Mervó Zoltánt. Kevés embernek adatik meg olyan –örömökben és tragédiákban gazdag – életút, mint Zoli bácsinak. Műszaki egyetemi és pedagógusi diplomával, tanyai tanítóként, majd 1954-ben Debrecenben letelepedve az Orvosi Műszergyárban dolgozott. 1956-ban részt vett a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány munkájában, majd az Orvosi Műszergyár munkástanácsának elnökévé választották. A forradalom időszakában végzett tevékenységéért a „kádári igazságszolgáltatás” hat év fegyházban letöltendő börtönbüntetésre ítélte, amelyet később „csak” húsz hónapra mérsékeltek. Ezt követően is nehéz időszak következett. A „börtönből szabadult ellenforradalmár” számára nem kínáltak munkalehetőséget a nagyobb vállalatok. A hetvenes évek elején általános amnesztia révén törölték a „büntetett előélet” bejegyzését. Az igazi változás reménye 1989-ben csillant meg számára. Részt vett Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén, aktívan részt vállalt a rendszerváltás helyi és országos politikai eseményeinek megszervezésében. Kezdeményezésére jött létre a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesületet, amelynek 2005.-ig volt az elnöke. 1993-tól a Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetének alelnöke, majd elnöke, jelenleg is tiszteletbeli elnöke. Kósa Lajos Debrecen polgármestere kezdeményezésére megalakult Őrváros Debrecen Közalapítvány, kuratóriumának elnöke lett. Rendszeresen tájékozódik az aktuális eseményekről, publikál a helyi és országos médiákban. Tevékenységéért több alkalommal részesült elismerésben, többek között korábbi Köztársasági elnököktől megkapta.1956-os EMLÉKÉREM, a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KISKERESZTJE, továbbá NAGY IMRE ÉRDEMREND kitüntetéseket. Zoli bácsit jellemzi -korát meghazudtoló életvidámság, az örök optimizmus, őszinte véleménynyilvánítás, magas fokú igazságérzet, az új iránti fogékonyság. Szeretett hű párja- felesége dr. Vajda Róza,- aki a legnehezebb időkben is kitartott férje mellett-mindig erőt és reményt adott neki küzdelméhez. Felesége, gyermekei és unokái szeretetétől kísérve –szervezetünk tagsága és valamennyi tisztelője nevében is kívánunk, Zoli bácsinak egészségben, boldogságban gazdag további szép éveket! Még sokáig gazdagítsa élettapasztalatával szervezetünk és a nagyobb közösség tagjait!

Oláh László
Nagy Imre Társaság megyei elnöke,

2020. szeptember 05. - Küldöttgyűlés

Szeptember 5-én a járványveszélyre tekintettel a Nagy Imre Emlékház kertjében tartottuk meg a NIT tavasszal kényszerűségből elhalasztott 2020. évi Küldöttgyűlését.

A Társaság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéértemlékplakettet kapott
a Nagy Imre Alapítvány,

Széchényi László (Főváros és Környéke),

Oláh László (Hajdú-Bihar)

Turbuk István (Tatabánya).

A kitüntettek pályafutását, érdemeit ismertető laudációkat Doszpoly Orsolya olvasta fel. A NIA emlékplakettjét Jánosi Katalin, mártír miniszterelnökünk unokája, az Alapítvány alapítói jogokat gyakorló kurátora vette át.

Emléklapotkapott Dr. Császtvay Tünde, a Főváros és Környéke szervezet leköszönt elnöke, valamint a NIT 25 éve alakult szegedi és 15 éve alakult vajdasági szervezete.

Ezt követően Fekete Miklós elnökletével sor került a 2019. évi tevékenységünkről szóló beszámoló és a pénzügyi jelentés megvitatására. Balahó Zoltán egészítette ki a NIT 2019. évi írásos beszámoló tervezetét,értékelve a tavalyi év gazdag, sikeres programsorozatát.

Haas Péter a pénzügyi beszámoló kiegészítésében elmondta, hogy költségvetési és egyéb forrásokból származó 6,2 M Ft összegű bevételeink fedezték tevékenységünk költségeit. Megemlítette, hogy a Társaság elnökségének két határon túli konferencián történő részvétele a Társaságnak mindössze egy személygépkocsi útiköltségébe került, amellyel kiszállítottuk a Nagy Imre életét bemutató sepsiszentgyörgyi kiállítás installációját.

A 2020. évi programot illetően Balahó Zoltán elmondta, hogy a koronavírus járvány keresztülhúzta szép terveinket, többek között a délvidéki látogatást. A hátralévő időszak várható rendezvényei közül kiemelte a badacsonyi programot, melynek keretében remélhetőleg felavatjuk az elkészült információs táblákat.

A pénzügyi beszámolóból a küldöttek arról értesülhettek, hogy az elmaradt programok miatt az idén rendelkezésünkre álló összegek nagyobb részét még nem használhattuk fel. A tagdíj 2021. évi összegén (évi 3 ezer Ft, nehéz anyagi helyzetben lévő tagtársainknak 1.500 Ft) az Elnökség nem kíván változtatni.

A továbbiakban vita zajlott le azidén rendelkezésünkre álló maradék keretösszeg felhasználási lehetőségeiről.

A vitát követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2019. évi beszámolókat és a Társaság80 ezer Ft aktívummal záródó éves mérlegét és közhasznúsági jelentését. A 2020. évi programot és pénzügyi beszámolót két tartózkodás mellett fogadták el.

A hivatalos aktusokat követően Dr. Nanovfszky György tartott színes, vidám és szomorú történetekkel tarkított előadást arról a 26, a legkülönbözőbb témákat felölelő könyvről, amelyeknek szerzője, illetve társszerzője volt. Az előadás sikerét mutatja, hogy a résztvevők közül jónéhányan megvásárolták most megjelent könyvét, mely eddigi szakmai és írói munkásságának összefoglalását tartalmazza.

2020. október 3. - Elnökségi ülés

Október 3-án ülést tartott a NIT Országos Elnöksége, melynek tagjai részben a helyszínen, részben online módon vettek részt a munkában. Az Elnökség megállapította, hogy a NIT az elmúlt félévben a koronavírus járvány okozta helyzetben kényszerűségből „takaréklángon” működött.

Ugyanezen okból egészségünk védelme érdekében az eredeti tervtől eltérően hagyományos októberi badacsonyi programunk egynaposra szűkül, a megrendelt szállást és étkezést kénytelenek vagyunk lemondani. A programban az elkészült információs táblák felavatása és a hagyományos koszorúzások szerepelnek, az étkezésről a résztvevők maguk gondoskodnak.

Az elnökség tagjai beszámoltak az október 23-i rendezvényekre vonatkozó terveikről. Az évzáró elnökségi ülést december 12-re tervezzük.

Szó esett a következő évre vonatkozó programokról, amelyeket remélhetőleg már veszélyhelyzettől mentesen tudunk lebonyolítani.

2020 november 12. - elhunyt Méray Tibor


96 éves korában hosszú, súlyos betegség után Franciaországban elhunyt Méray Tibor író, újságíró, a NIT tiszteletbeli elnökségi tagja.
Méray Tibor a Nagy Imre köré csoportosult eszmekör tagja, az 1956-os Forradalom résztvevője volt. A bukás után menekült el az országból.
Párizsban többek között az emigráció egyik legtekintélyesebb lapja, az Irodalmi Újság főszerkesztőjeként tartotta életben a forradalom emlékét.
A rendszerváltás után az 56-os emlékünnepségeknek, konferenciáknak, a NIT és a NIA  több rendezvényének előadója volt.
Érdemeiért számos magas kitüntetésben,  köztük a Nagy Imre érdemrendben részesült.

2019. 09. 20-21. - Központi rendezvény

Szeptember 20-21-én Hódmezővásárhelyen tartottuk a NIT központi rendezvényét a rendszerváltás 30. évfordulójáról, egyúttal megünnepeltük Csongrád megyei szervezetünk fennállásának 25. évfordulóját. Az előadások különböző szemszögekből emlékeztek a harminc évvel ezelőtti eseményekre. A konferenciát követően az 56-os emlékparkban megkoszorúztuk Nagy Imre domborművét, másnap ellátogattunk a román hadsereg által kivégzett hódmezővásárhelyi lakosok emlékművéhez, a kommunizmus bűneit bemutató Emlékpont múzeumba, majd az ópusztaszeri emlékparkba, ahol megkoszorúztuk az 1945-ös földosztás emlékművét.

2019. 10. 13. - Önkormányzati választások

Az október 13-i önkormányzati választáson a NIT tagjai közül újraválasztották Dr. Szita Károlyt Kaposvár megyei jogú polgármesterévé, Ormai Istvánt Nagyatád város polgármesterévé. Fekete Miklós Tatabánya megyei jogú város alpolgármestere lett, Dr. Kiss Andrea Hódmezővásárhely megyei jogú város alpolgármestere maradt, Frankné Farkas Gabriellát a tatabányai, Paláncz Györgyöt a békéscsabai Közgyűlés tagjává választották.

2019 10. 18-19. - Badacsonyi emléktúrák

Október 18-19-én tartottuk a NIT hagyományos badacsonyi emléktúráját. Október 18-án a diákságot ezúttal a győri középiskolások képviselték, október 19-én került sor a „felnőtt” emléktúrára, amelyen több szervezetünk (Komárom-Esztergom, főváros, Veszprém megye, Borsod, Vajdaság) képviseltette magát.

2019 10. 21-11. 04. - Koszorúzások

Október 21-én a NIT és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselői részt vettek a BRFK-nál Kopácsi Sándor koszorúzási ünnepségén.

Október 23-án számos helyi szervezetünk vett részt az önkormányzati ünnepségeken vagy rendezett saját koszorúzási ünnepséget. Vajdasági szervezetünk a helyi önkormányzatokkal közösen több helyszínen (Palics, Kishegyes, Temerin, Zenta, Pannonhertelendyfalva) is szervezett megemlékezést.

November 4-én a Főváros és környéke szervezet koszorúzási ünnepséget a Nagy Imréné utolsó lakásánál elhelyezett emléktáblánál, melyen Jánosi Katalin, Dr. László Imre polgármester és Fekete Miklós mondtak beszédet.

2019. 11. 14-17. - Kárpátaljai megemlékezés

November 14-17-én a NIT és a Nemzeti Múzeum delegációja részt vett a kárpátaljai magyarok Szovjetunió-beli kényszermunkára hurcolásának 75. évfordulója alkalmával tartott GUPVI-GULAG konferencián és emlékünnepségeken. A küldöttség koszorút helyezett el a beregszászi emlékműnél és a szolyvai emlékparkban. A rendezvény résztvevői közül hárman beléptek a NIT-be.

2019. 11. 30. - Emléktúra

November 30-án a Főváros és környéke szervezet nyugat-magyarországi és burgenlandi emléktúrán vett részt. Többek között felkeresték mosonmagyaróvári sortűz emlékművét, az andaui hidat (melyen sokezer magyar menekült át 1956-ban Ausztriába) és pánerurópai piknik emlékparkját.

2019. 12. 14. - Évzáró elnökségi ülés

December 14-én a Főváros és környéke szervezet meghívására Pajcsics József ny. rendőr dandártábornok tartott vetített képes előadást Nagy Imre mártírtársai földi maradványai helyének általa irányított kinyomozásáról. Ezután kibővített évzáró elnökségi ülésre került sor, melyen Balahó Zoltán összefoglalta az elmúlt év eseményeit, a 2020. évre vonatkozó terveket. Haas Péter elmondta, hogy a Társaság honlapját ismeretlenek feltörték, eltűnt az internetről, teljesen újat kell készíteni. Az ülésen kiosztották Örökségünk című periodikánk 2019. évi számát.

2019. 12. 28. - Elhunyt Gergely Sándor

December 28-án elhunyt Gergely Sándor, a NIT alelnöke, Győr és környéke szervezetünk elnöke. Egyesületünk egyik legnagyobb tekintélyű vezetője volt. Fiatal tanárként részt vett az 1956-os forradalomban, nyugdíjba vonulásáig a Győr-Sopron megyei Pedagógus Szakszervezet elnöke volt. A NIT helyi vezetőjeként elsőként rendezett diákvetélkedőket és szervezte győri középiskolások részvételét a badacsonyi emléktúrákon. Emlékét tisztelettel őrzi a NIT egész közössége.