Korábbi események

2022. - Elhunyt Bán Zoltánné

Hosszú betegség után elhunyt Bán Zoltánné, Hajdu-Bihar megyei szervezetünk tagja. Őszinte részvétünk családjának és tagtársainknak.

2022. április 23. - Rendezvény Dr. Sipos József emlékére

Április 23-án a Nagy Imre Emlékház előadótermét színültig megtöltő résztvevők előtt közösségünk tartalmas és megható rendezvényt tartott egykori elnökünk, majd haláláig elnökségi tagunk, Dr. Sipos József emlékére. A Csizmadia Gyöngyi által készített emlékasztal mellett először Szili Katalin ez alkalomra küldött levelét, majd Romsics Ignác nekrológját olvasták fel Társaságunk vezetői. Ezután a NIT tagjai, egykori kollégák, barátok osztották meg Sipos Józseffel kapcsolatos emlékeiket. Különösen megható volt Csizmadia Gyöngyi Jóskával halála reggelén folytatott beszélgetésének felidézése (az emlékezők fotóit honlapunk galériája fogja tartalmazni).

Itt említjük meg , hogy a Szegedi Tudományegyetem május 13-án konferenciát szentel Dr. Sipos József emlékének.

A megemlékezést követően a Nagy Imre Társaság Országos Elnöksége megtartotta négyéves működését lezáró ülését. Megvitatták a soron következő központi rendezvények: a május 15-i ünnepélyes vezetőség választó Küldött Gyűlés, a Június 18-i évfordulós megemlékezés, valamint a július 1-4-re tervezett önköltséges vajdasági-belgrádi emléktúra programját és technikai részleteit.

2022. - Múzeum másképp

A Nagy Imre Alapítvány és a NIT közös „Múzeum másképp” programja keretében tatabányai középiskolás diákok látogattak az Emlékházba.

Accordion Panel

Április 13-án a Főváros és környéke szervezet a „Malenkij Robot” emlékmúzeumban tett látogatást Balahó Zoltán kalauzolásával, aki a múzeum létesítésének főkurátora volt. Az érdekes, szakértő vezetés mellett felolvasásra került korábbi elnökünk, Káloczi Kálmán Eszter lányának hadifogoly nagyapjáról írt megindító esszéje.

2022. március 24. - 1945. évi földosztásra emlékező hagyományos ünnepség

Március 24-én a Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár megyei szervezete Tiszanagyfalun két éves kényszerszünet után ismét megrendezte az 1945. évi földosztásra emlékező hagyományos ünnepségét. Az eseményen részt vettek a NIT Országos Elnöksége, fővárosi és debreceni szervezete, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Társaság képviselői is. Géczi Ferencné szavalata és Rudolf János Ferencné polgármester üdvözlő beszéde után a résztvevők megkoszorúzták a földosztás emléktábláját, melyet 2010-ben avattak fel a helyi önkormányzat és a NIT Szabolcs-Szatmár megyei szervezete közös kezdeményezésére. A rendezvény a kultúrházban a község óvodásainak és iskolásainak, valamint népdalkörének műsorával folytatódott, majd Sallai József, a NIT helyi szervezetének alelnöke mondta el ünnepi beszédét. Emlékeztetett a magyar ember és a magyar föld gyakorlati hasznon túlmenő misztikus kapcsolatára. Elmondta, hogy korábbi, részleges földosztás a falu birtokviszonyain nem változtatott, a Nagy Imre beszéde és rendelete alapján megkezdett 1945. évi földosztás számos földnélküli családot és törpebirtokost juttatott átlagosan 5 katasztrális hold földhöz. Az ünnepség végén a NIT elnöke, Balahó Zoltán adta át Társaságunk emlékplakettjét és ajándékát polgármester asszonynak a földosztás és Nagy Imre emlékének ápolásában szerzett kivételes érdemeiért. A hivatalos ünnepség után a tiszanagyfalui önkormányzat vezetése hangulatos ülőfogadást rendezett a vendégek tiszteletére.

2022. - Elhunyt Beck Ferenc

70 éves korában elhunyt Beck Ferenc, tatabányai szervezetünk tagja. Őszinte részvétünk hozzátartozóinak, tagtársainak.

2022. március 10. - Online kibővített ülés

A NIT országos elnöksége március 10-én online kibővített ülést tartott. Elfogadták a Küldött Gyűlés elő terjesztendő 2021. évi beszámolót és pénzügyi jelentést, a 2022. évi program- és pénzügyi tervet.

Balahó Zoltán elnök elmondta, hogy a covid járvány ellenére a 2021. évben gazdagabb programot bonyolítottunk, mint 2020-ban. A csúcseseményeket a háromnapos nagyatádi program és a badacsonyi emléktúra jelentették. Bevételeink és kiadásaink összhangban voltak egymással, 2022. évre még szerény tartalékunk is maradt. 2022-ben három nagy és több kisebb rendezvényre összpontosítunk. Május 15-én az óbudai Szindbád rendezvényházban tartjuk tisztújító Küldött Gyűlésünket, melyre meghívjuk aNIT alapító tagjait. Sor kerül a hagyományos badacsonyi emléktúrára, december 3-ra tervezzük a Társaságunk fennállásának 30 éves évfordulójára tervezett emlékező ünnepségünket, melyet legnagyobb szervezetünk székhelyén, Tatabányán tartanánk meg. Az egyéb rendezvények közül szó esett a március 24-i,az 1945. évi földosztás megkezdésére emlékező tiszanagyfalui látogatásról, a Sipos József emlékére tartandó kerekasztal beszélgetésről,és az Emlékezés napjával kapcsolatos júniusi rendezvényekről.

Haas Péter alelnök felhívta a figyelmet, hogy a pénzügyi terv az infláció növekedése és az üzemanyagárak elszabadulása miatt sok bizonytalanságot rejt magában.

Nagy gondot jelent, hogy az MTA költségvetési keretéből sok éve változatlanul ugyanazt az összeget, 5 millió Ft-ot kapunk, amelynek vásárlóértéke évről évre csökken.

Szántó László, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a tisztújítással kapcsolatos, eddig beérkezett javaslatokat, melyeket március 25-ig véglegesítenek.

2022. - Koszorúzási ünnepség a Kopácsi házaspár sírjánál

Dr. Kopácsi Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából Balahó Zoltán elnök úr és a Főváros és környéke szervezet koszorúzási ünnepséget tartott a Kopácsi házaspár sírjánál. Haas Péter emlékező mondatai után Csizmadia Gyöngyi olvasott fel egy részletet Kopácsi Sándor börtönnaplójából. A koszorúzást követően a résztvevők felkeresték Nagy Imre sírját.

2022. március 5. - Konferencia

Március 5-én az Országos Polgárőr Szövetség magas színvonalú konferenciát rendezett Dr. Kopácsi Sándor születése 100. évfordulója tiszteletére, melyre meghívták a NIT vezetőit és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselőit. A rendezvényen Besenyei Lajos professzor úr elnökölt, az előadók között szerepelt Farkas György, aki a Kopácsi Sándorral kapcsolatos személyes emlékeit és szakmai együttműködésük érdekes epizódjait elevenítette fel.

2022. - Budapesti Rendőrfőkapitányság koszorúzása

Dr. Kopácsi Sándor r.altábornagy, az 1956 évi Forradalom és Szabadságharc kiemelkedő szereplője, Társaságunk egykor alelnöke születésének 100. évfordulója alkalmából a Budapesti Rendőrfőkapitányság koszorúzást rendezett, melyre meghívták a NIT és a Kopácsi Sándor Baráti Társaság képviselőit is. Ezt követően a NIT országos és fővárosi szervezetének több vezetője, valamint a Baráti Társaság tagjai megkoszorúzta a Kopácsi Sándor utolsó lakhelyén, a III. kerületi Orbán Balázs utcában lévő emléktáblát.

2022. február 26. - Tatabányai farsangi bál

A NIT tatabányai szervezete február 26-án,reprezentatív helyszínen, a Tulipános Ház nevű rendezvényközpontban tartotta hagyományos, önköltséges farsangi bálját, melyet fővédnöke, Szűcsné Posztovics Ilona polgármester asszony nyitott meg. A rendezvényt többek között megtisztelte jelenlétével Gurmai Zita képviselő asszony, aki felszólalásában közölte, hogy belépett a Nagy Imre Társaságba, melynek tevékenységét évi 30 ezer Ft-tal támogatja. A hangulatot a helyi mazsorett tánccsoport fellépése, Turbuk István saját szerzeményű dalai és a kitűnő vacsora fokozták. Nem maradt el a hagyományos tombola sem. A felajánlott tárgyak egy részét a helyi vállalkozók biztosították.

A nagy sikerű rendezvény szervezéséért és lebonyolításáért nagy köszönet illeti Sáradi Ibolyát, a helyi szervezet új vezetőjét, anyagi támogatásáért köszönetet mondunk a polgármester asszonynak, az újjáépitett Tulipános Ház bemutatásáért John Katalin képviselő asszonynak, a rendezvényközpont igazgatójának.

2022 - Szekszárdi koszorúzás

A NIT tatabányai szervezetének csapata Szekszárdon megkoszorúzta az 56-os mártírok emlékművét, majd meglátogatta a mohácsi busójárást.

2022. február - NIT szegedi szervezetének búcsúztatója

A NIT Hajdú-Bihar megyei szervezete február 23-án tartotta meg közgyűlését. A következő ciklusra a szervezet elnökévé Oláh Lászlót, alelnökévé Csiszár Mihályt, gazdasági vezetőnek Deli Editet, , küldött közgyűlési küldöttnek Dr. Gomez Róbertnét választották, és megbeszélték a szervezet 2022. évi feladatait.

A rendezvényen megemlékeztek a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról, kiemelve Nagy Imre 1953. évi szerepét az internáló táborok felszámolásában.

2022. február 23. - NIT Hajdú-Bihar megyei szervezetének közgyűlése

A NIT szegedi szervezete, barátai, kollégái, tanítványai a Tisza-parti árvízi emlékműnél rendeztek gyászünnepséget elnökségi tagunk, korábbi elnökünk, Dr. Sipos József emlékére. Marjanucz László mondott beszédet, majd a résztvevők virágokat szórtak a Tiszába, elhunyt barátunk emlékére. A megható rendezvényen Társaságunk tágabb közösségét Tahirákné Tóth Gyöngyi (a mellékelt fotók készítője) és Pozsár Tibor képviselték..

2022. február 8. - NIA évi első kuratóriumi ülése

Február 8-án a NIA megtartotta ez évi első kuratóriumi ülését. Ez alkalommal köszöntötték a Csoma Gyulát, a NIA kurátorát, a NIT alapító tagját 90. születésnapja alkalmából. Társaságunk nevében Balahó Zoltán elnök úr emléklappal köszöntötte az ünnepeltet.

Az ülésen aláírásra került a NIA és a NIT 2022. évi együttműködési szerződése, melynek keretében továbbra is megkapjuk az 5 millió Ft évi támogatást.

Az MTA-tól várható összeg beérkezéséig az első hónapok kiadásaira 1 millió Ft előleget folyósítanak részünkre. Elnökünk jelezte, hogy tervezett programjainkra, különös tekintettel Társaságunk 30. évfordulója alkalmából tartandó rendezvényünkre várhatóan további eseti támogatást kérünk az Alapítványtól.

2022. január 27. - NIT miskolci szervezetének évnyitó Közgyűlése

Január 27-én a NIT miskolci szervezete megtartotta évnyitó Közgyűlését. Az elnökség összetétele változatlan, a szervezet elnökévé ismét Doszpoly Orsolyát választották. Miskolci barátaink tovább folytatják erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy Dr. Kopácsi Sándorról születésének 100. évfordulóján közterületet nevezzenek el.

2022. január - NIT Főváros és Környéke szervezetének évnyitó Közgyűlése

A NIT Főváros és Környéke szervezete a járványhelyzet miatt online formában megtartotta évnyitó Közgyűlését. ADr. Gérecz Mária (aki körülményei változása miatt lemondott elnöki tisztségéről) írásban elküldte a 2021. évi eseményekről szóló beszámolóját. Ezután köszöntötték új tagjaikat, megemlékeztek elhunyt tagtársainkról, gratuláltak a magyar Kultúra napja alkalmából kitüntetett kollégáiknak, majd megtörtént a tisztújítás.

A szervezet elnökévé Szalkainé Csizmadia Gyöngyit, az elnökségtagjaivá Tahirák Istvánné Tóth Gyöngyit,Kállai Karolinát és Farkas Györgyöt választották. A Küldött Gyűlésen a szervezetet Csizmadia Gyöngyi, Farkas György és Dragan Constantin Traian képviseli.

2022. január - NIT tatabányai szervezetének évnyitó Közgyűlése

Tatabányai szervezetünk offline tartotta meg évadnyitó közgyűlését, megválasztott a küldötteit az Országos Küldött Gyűlésre és megbeszélést folytatott a hagyományos farsangi bál előkészítéséről.

2022. január 22. - Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra napja alkalmából Társaságunk tagjai közül
Kállai Karolinát a népi vallási hagyományok ápolásáért és életben tartásáért végzett tevékenységéért a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki.
Tahirákné Tóth Gyöngyit Csongrád város kulturális életében végzett tevékenységéért a polgármester elismerő oklevélben részesítette.
Bimba Brigittát a Kárpátaljai Magyar Kulturális intézet igazgatója Kárpátalja és az összmagyarság kulturális életéért végzett munkájáért elismerő oklevéllel jutalmazta.

Melegen gratulálunk kitüntetett tagtársainknak!

2022. január 21. - Dr. Sipos József búcsúztatása

Január 21-én hozzátartozói kérésére szűk családi körben történt Dr. Sipos Józsefnek, Társaságunk elnökségi tagjának, korábbi elnökének, a történelemtudományok kandidátusának hamvasztás utáni búcsúztatása. Kedves barátunk hamvai az óbudai temető urnafalának 34/0/0/326 sz. sírhelyén nyugszanak. A Nagy Imre Társaság a járványhelyzet alakulásától függő időpontban kíván megemlékezést rendezni Dr. Sipos József emlékére.

Világháborús katonasírok, 56-os emlékművek

Január 26-án 14 órai kezdettel aNIT Hajdú-Bihar megyei szervezete és a Bocskai István Bajtársi Egyesület nyilvános rendezvényt tart Világháborús katonasírok, 56-os emlékművek címmel.

Helyszín: Debrecen, Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtár.

A rendezvényen előadást tartott Oláh László, helyi szervezetünk elnöke.

Békéscsabai szervezetünk 25. évfordulója

Békéscsabai szervezetünk 2021-ben ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. A járvány miatt az alkalomhoz méltó rendezvényt nem tudtuk megtartani. Ezért mellékelten közöljük a kisebb létszámú, de rendkívül aktív szervezetünk történetéről szóló összeállítást.

Az összeállítás megtekintéséhez kattintson ide >>

2021. december 10. - Tatabányai szervezetünk fennállásának 15. évfordulója

Tatabányai városi szervezetünk december 10-én a Puskin Művelődési Házban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A nagy létszámú, sikeres rendezvényt megtisztelte részvételével Szücsné Posztovics Ilona, a város polgármestere. Balahó Zoltán a NIT elnöksége nevében emléklapot adott át legnagyobb szervezetünknek másfél évtizedes eredményes tevékenységéért. Emléklapot kaptak a szervezet kiemelkedő munkát végzett tagjai is. A hangulatos programot Turbuk István gitárjátéka színesítette. Tatabányai barátainknak további sikeres, élményekben gazdag éveket kívánunk.

2021. december 3. - Elhunyt Laczkó Nusika

Tatabányai szervezetünk közlése szerint december 3-án elhunyt szervezetük kedves, idős tagja, Laczkó Nusika. Őszinte részvétünk családjának és tagtársainak.

2021. november 30. - Dr. Sipos József november 30-án elhunyt

Dr. Sipos József, a NIT elnökségi tagja, korábbi elnöke, a történelemtudományok kandidátusa november 30-án, covid betegség következtében elhunyt. Személyében Társaságunk egyik legaktívabb vezetőjét, eszmeiségének egyik megtestesítőjét veszítette el. Őszinte részvétünk családjának és szegedi szervezetünk tagjainak.

2021. november 24. - Halálhír

Szomorúan értesültünk arról, hogy Hajdu-Bihar megyei tagtársunk, Kovácsné Lukács Rozika november 24-én elhunyt. Őszinte részvétünk családjának és Hajdu-Bihar megyei barátainknak.

2021. november 6. - Jelenléti ülés

Két kényszerű on-line ülés után november 6-án a helyi szervezetek képviselőivel kibővített jelenlétiülést tartott a NIT elnöksége.

Balahó Zoltán részletesen ismertette a 2021-ben lebonyolított programokat. Megállapította, hogy tevékenységünk a covid veszély átmeneti csökkenése után élénkült meg, és annak eredményeivel elégedettek lehetünk.

A továbbiakban 2022. évi terveinket ismertette. Jövő évi tevékenységünk középpontjában három nagy rendezvény: Kopácsi Sándor születése 100. évfordulójának megünneplése, az idén járványveszély miatt elmaradt tisztújító Küldött Gyűlés és a NIT alapítása 30. évfordulójáról történő központi megemlékezés állnak.

Az első programmal kapcsolatban Doszpoly Orsolya beszámolt a város vezetésével folytatott, sikerrel kecsegtető tárgyalásokról, melyek célja, hogy Kopácsi Sándorról Miskolcon közterületet nevezzenek el.A fővárosi emlékünnepség előkészítése érdekében a napokban kapcsolatba lépünk a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal és az Országos Polgárőr Szövetséggel, amelyek már foglalkoznak a témával.

A tisztújító Küldött Gyűlést legkésőbb májusban kívánjuk megrendezni. A helyi szervezeteknek január-február folyamán meg kell tartaniuk tisztújító és küldöttválasztó közgyűlésüket, melyről a Jegyzőkönyvet február 28-ig küldjék be a Társaság központjába. A Jelölő Bizottság elnökét tájékoztassák a Társaság elnökére, alelnökeire és, elnökségi és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javaslataikról.

Balahó Zoltán ismertette a 30. évfordulós ünnepséggel kapcsolatos elképzeléseit. A rendezvény keretében kerekasztal beszélgetés történne többek között a Társaság alapító tagjainak részvételével. Ez alkalommal adnánk át kiemelkedő munkát végző tagjainknak és támogatóinknak a Nagy Imre emlékplaketteket és emléklapokat. A programot kulturális műsor egészítené ki.

A tisztújító Küldött Gyűlés és az évfordulós ünnepség helyszínével kapcsolatban több elképzelés merült fel, ezekről a későbbiekben születik döntés.

Rövid tájékoztatás hangzott el Társaságunk költségvetési helyzetéről. Amennyiben megfelelően takarékoskodunk, a rendelkezésünkre álló maradék összegből fedezni tudjuk ez évi és jövő év eleji kötelezettségeinket.

2021. november - Kitelepítések 70. évfordulója

A kitelepítések 70. évfordulójára emlékeztek a Magyar Tudomány Ünnepén két békéscsabai középiskolában, a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumban és a BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolában. Levetítették és feldolgozták Aradi – Beőthy Péter: Út a semmibe c. dokumentum filmjét. Békéscsaba

2021. november - Történelmi diákvetélkedő

A NIT helyi szervezete és az 56-os Műhely rendezésében Szabadkán tartották a XIV. (eddigi legsikeresebb) történelmi diákvetélkedőt az 1956-os Forradalom jugoszláviai vonatkozásairól, melyen 4 település 8 középiskolájának 15 csapata mérte össze tudását.

2021. november - Rendhagyó történelemóra

Az 1956-os Forradalom leverésének nemzeti gyásznapján vajdasági szervezetünk vezetői rendhagyó történelemórát tartottak Kishegyesen.

2021. november - Emléktábla avatás

Jászberényben emléktáblát avattak Kökény Albert, a az 1956-os Forradalom mártírhalált halt résztvevője és bajtársai emlékére.

2021. november 4. - Koszorúzási ünnepség

November 4-én Főváros és környéke szervezetünk, az újbudai önkormányzat és a ház lakói ötödik alkalommal rendeztek koszorúzási ünnepséget Nagy Imréné Égető Mária utolsó lakhelyén, az Etele út 21 sz. épületen elhelyezett emléktáblánál. A rendezvény moderátora Dr. Gérecz Mária, helyi szervezetünk elnöke volt. Először DR. László Imre, Újbuda polgármestere (a NIT új tagja) fejtette ki gondolatait, majd Benedek Imre, Nagy Imréné dédunokája mondott ünnepi beszédet, melyet koszorúzás követett. A rendezvényen több vidéki szervezetünk is képviseltette magát.

2021. november - Rendkívüli közgyűlés

Tatabányán legnagyobb helyi szervezetünk Fekete Miklós lemondása miatt rendkívüli közgyűlést tartott, melyen Sáradi Ibolya idegenforgalmi vállalkozót, szertartásvezetőt, alapító tagjukat választották a szervezet elnökévé. Munkáját két alelnök, Csizmadia Ferencné és Turbuk István segíti. Az új vezetőségnek sok sikert kívánunk.

2021. november - Jánosi Katalin születésnapja

A Nagy Imre Alapítvány esztétikus kiadványt készített Jánosi Katalin kerek születésnapjára, melyben az ünnepelt barátai, közeli ismerősei fejtették ki Katalin személyéhez kapcsolódó emlékeiket, gondolataikat. A kiadvány bemutatójára az Emlékház munkatársai jól sikerült „meglepetéspartyt” készítettek, melyen Rainer M. János, Benedek Imre, valamint Társaságunk nevében Haas Péter köszöntötték az ünnepeltet.

2021. október - Nagy Imre Emlékház látogatás

A NIA, a NIT és a Demján Alapítvány közös programsorozata keretében idén ősszel az encsi diákok és a vajdasági vetélkedő győztesei látogathattak el a Nagy Imre Emlékházba és Budapest más 56-os emlékhelyeire. A képek a vajdasági diákok látogatásáról készültek.

2021. október 28. - BRFK rendezésében tartott koszorúzás

Október 28-án a BRFK rendezésében a covid járványra tekintettel szűkebb körben zajlott le a hagyományos koszorúzás Dr. Kopácsi Sándornak az ORFK falán lévő emléktáblájánál, amelynél elhelyeztük a Nagy Imre Társaság és a Kopácsi Sándor Baráti Kör koszorúját.

2021. október 23. - Békéscsabai koszorúzás

Képek a békéscsabai Nagy Imre szobornál rendezett koszorúzási ünnepségről.

2021. október 23. - Ünnepi stafétafutás

Békéscsabán az erzsébethelyi általános iskola diákjai részvételével ezúttal is megrendezték az ünnepi stafétafutást a az 1956-os Forradalom emlékére. A győzteseknek az okleveleket és érmeket helyi szervezetünk elnöke, Nagy Sándor adta át.

2021. október 23. - Miskolci koszorúzás

Koszorúzás Miskolcon Nagy Imre emléktáblájánál.

2021. október 23. - Szegedi koszorúzás

Szegeden is koszorúzási ünnepség volt Nagy Imre szobránál.

2021. október 23. - Tatabányai koszorúzás

Tatabányán a NIT helyi szervezete koszorúzási ünnepséget rendezett Nagy Imre szobránál, majd részt vett az 56-os emlékműnél rendezett városi ünnepségen.

2021. október 23. - Nagy Imre Emlékház ünnepsége

A Nagy Imre Emlékház október 23-i ünnepségén Jánosi Katalin közvetlen szavakkal beszélt Nagy Imre családjának életéről, mindennapjairól, egyes tagjairól, majd a mintegy nyolcvan érdeklődőnek Fodor Fanni történész-muzeológus segítségével bemutatta az emlékmúzeumot és Nagy Imre emlékszobáját.

2021. október 23. - Vajdasági koszorúzás

Kép a kelebiai (Vajdaság) koszorúzásról.

2021. október - Megemlékezés Bajmokon

Vajdasági szervezetünk Bajmokon emlékezett az 1956-os magyar menekültek befogadására.

2021. október - Emlékműavatás Zentagunarason

A vajdasági Zentagunarason helyi szervezetünk tagjai új emlékművet avattak az 56-os mártírok, köztük Rajki Márton tiszteletére.

2021. október 15-19. - Viszontlátogatás

Október 15-19 között viszontlátogatáson láttuk vendégül erdélyi partner szervezetünk, a Romániai Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezete héttagú delegációját. A csoport Török Józsefnek, a szervezet elnökének vezetésével részt vett a NIT badacsonyi programján, megtekintette az 1956-os forradalom budapesti emlékhelyeit, megkoszorúzta névadónk Jászai Mari téri szobrát, látogatást tett a Nemzeti Múzeumban, a „Pokol Bugyrai – malenkij robot” emlékhelyen és a Nagy Imre Emlékházban. Látogatásuk utolsó napján felkeresték és megkoszorúzták a 301-es parcellában Nagy Imre sírját.

2021. október 16. - Badacsonyi Emléktúra

A badacsonyi emléktúrák az alábbi hivatkozásra kattintva olvashatók >>

Az emléktúrák ismertetésének megtekintéséhez kattintson ide >>

2021. október 14. - 'Lőcsei Pál írásaiból' címmel tartott rendezvény

Október 14-én Békéscsabán helyi szervezetünk „56-os emlékek a csabai múzeumban és szemelvények Lőcsei Pál írásaiból” címmel tartott rendezvényt, melynek előadója Forrainé Kovács Mária muzeológus, Társaságunk tagja volt.

2021. szeptember - Díjátadás

Tiszteletbeli elnökségi tagunknak, Földvári Rudolfnak 100. születésnapja alkalmából a honvédelmi miniszter a Honvédelemért kitüntető cím I. fokozatát adományozta.

Tiszteletbeli elnökségi tagunk, a kilencven éves Mészáros Márta Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Szent-Györgyi Albert emlékplakettje kitüntetésében részesült.

Posztumusz Szent-Györgyi Albert emlékplakettet a kapott közelmúltban elhunyt Dr. Nanovfszky György nagykövet, Főváros és Környéke szervezetünk elnökségi tagja (a kitüntetést felesége, Dr. Gérecz Mária vette át).

2021. szeptember - Nagyatádi kirándulás

A nagyatádi kirándulás az alábbi hivatkozásra kattintva olvasható>>

Az újságcikk megtekintéséhez kattintson ide >>

2021. szeptember - Gyászjelentés

96 éves korában elhunyt Vitányi Iván művelődésszervező, politikus, az antifasiszta mozgalom és az 1956-os forradalom aktív résztvevője, a rendszerváltás időszakának fontos szereplője, a NIT alapító tagja. Emlékét tisztelettel őrizzük.

2021. szeptember 1. - Mervó Zoltán búcsúztatója

Szeptember 1-én a debreceni köztemetőben nagy részvét mellett búcsúztatták Mervó Zoltánt, a NIT tiszteletbeli elnökségi tagját, Hajdú-Bihar megyei szervezetünk korábbi elnökét. Az egyházi szertartás keretében tartott temetésen a gyászbeszédet Társaságunk részéről Oláh László, helyi szervezetünk elnöke tartotta. A búcsúztatáson részt vett Papp László, Debrecen megyei jogú város polgármestere, az önkormányzat több tanácsnoka, jelen voltak Hajdú-Bihar megyei, Szabolcs-Szatmár megyei és miskolci szervezetünk tagjai is. Elnökségünket Doszpoly Orsolya képviselte.

2021. augusztus 27. - Búcsú Dr. Nanovszky Györgytől

Augusztus 27-én a fiumei úti sírkertben vettünk végső búcsút Dr. Nanovfszky György ny. nagykövettől, aki több társadalmi szervezetben betöltött vezető funkciója mellett a NIT Főváros és Környéke Szervezete elnökségének rendkívül aktív tagja volt.
A sokoldalú, gazdag munkásságához méltó nagyszabású búcsúztatásán a gyászbeszédeket L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Várszegi Asztrik pannonhalmi emeritus főapát és az unitárius egyház lelkész-asszonya mondták.
Dr. Nanovfszky György moszkvai nagykövetként elért eredményeivel örökre beírta nevét a magyar diplomácia történetébe. Társaságunk tisztelettel őrzi érdekes személyiségének, színes előadásainak emlékét.

2021. augusztus 6. - Gyászjelentés

Augusztus 6-án elhunyt Zetz József, Somogy megyei szervezetünk tagja.

2021. augusztusi gyászjelentések

Néhány nap leforgása alatt két súlyos veszteség érte a NIT közösségét..

92 éves korban hosszú betegség után elhunyt Mervó Zoltán Országos elnökségünk tiszteletbeli tagja, Hajdú-Bihar megyei szervezetünk tiszteletbeli elnöke.

A fiatal mérnök 1956-ban fontos szereplője volt a Forradalom debreceni eseményeinek, ezért hat évi börtönbüntetésre ítélték, melyből húsz hónapot töltött le.

A rendszerváltás után több területen is aktívan bekapcsolódott a debreceni közéletbe. A NIT Hajdú-Bihar megyei szervezetének alapító tagja, egy időben elnöke, az országos elnökség tagja volt.

Betegsége súlyosbodásáig minden jelentős rendezvényen ott volt.
Őszinte, meggondolandó észrevételeivel, tanácsaival segítette munkánkat.

Temetése szeptember 1-én 12 órakor lesz a debreceni köztemető 2. sz. ravatalozójából.


Életének 80. évében elhunyt Dr. Nanovfszky György ny. nagykövet, egyetemi tanár, író, Főváros és Környéke szervezetünk elnökségi tagja, a Magyar Eszperantó Szövetség és a Magyar-Finnugor Szövetség tiszteletbeli elnöke, a hazai felsőfokú tolmácsképzés egyik alapítója.

Moszkvai nagykövetként elérte, hogy Jelcin elnök Budapestre látogasson, ahol az orosz államfő bocsánatot kért az 1956-os intervencióért és tiszteletét tette Nagy Imre sírjánál. Ez az aktus adott döntő lökést a NIT megalakulásához.

Nanovfszky úr súlyosbodó betegsége ellenére részt vett a NIT számos rendezvényén, és érdekes előadásaival emelte azok színvonalát.

Temetése augusztus 27-én (pénteken) 10 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben.

Kedves Barátaink! Közösségünk hálával és tisztelettel őrzi emléketeket.

2021. aug. - Tatabányai közgyűlés

A NIT legnagyobb helyi szervezete, a tatabányai, a hétvégén megtartotta a covid járvány miatt elhalasztott éves közgyűlését.

2021. július 1. - Rudolf János Ferencné látogatása a Nagy Imre Emlékházban

A Köztisztviselők napja alkalmával az első 1945-ös földosztó község, Tiszanagyfalu polgármestere, Rudolf János Ferencné és tizenöt munkatársa látogatást tett a Nagy Imre Emlékházban, ahol Fodor Fanni történész-muzeológus vezetésével megtekintették a kiállítást, és meghallgatták az Emlékház történetét.

2021. július 1. - Haas Péter előadása

Július 1-én (csütörtök) 16 órától a Nagy Imre Társaság FB oldalán elérhető Haas Péternek a budapesti kitelepítések 70. évfordulója alkalmából tartott előadása. Az előadás a későbbiekben is bármikor elérhető a fenti FB oldalon.

2021. június - Tatabánya

Tatabányán névadónk szobránál a Nagy Imre Társaság helyi szervezete által rendezett koszorúzáson többek között részt vett Gurmai Zita országgyűlési képviselő és Lazók Zoltán, Oroszlány polgármestere.

2021. június - Hajdú-Bihar megyei szervezetünk hírei

Hajdú-Bihar megyei szervezetünk hírei:
Helyi szervezetünk kedvező szerződést kötött a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral és Közösségi Házzal, mely helyet biztosít beltéri rendezvényeik részére.
Június 2-án részt vettek az 1944-es debreceni bombázások emlékoszlopánál, június 4-én, a trianoni emlékműnél rendezett ünnepségen.
Június 9-én köszöntötték Major Józsefné tagtársunkat 92. születésnapja alkalmából.

2021. június - Rezsuta István születésnapi köszöntése

Badacsonytomaj polgármestere és alpolgármestere köszöntötte Rezsuta Istvánt, a város legidősebb polgárát 90. születésnapja alkalmából.
Rezsuta István Veszprém megyei szervezetünk alapító tagja, a badacsonyi rabtábor egykori foglya, akinek fontos szerepe volt a tábor emlékhelyének létrehozásában, és magas kora ellenére rendszeres résztvevője a NIT badacsonyi emléktúráinak. Az ünnepeltet telefonon köszöntötte Siposné Zabó Anna, Veszprém megyei szervezetünk elnöke és Káloczi Kálmán, Társaságunk korábbi elnöke, tiszteletbeli elnökségi tagja.

Isten éltesse Pista bácsit!

2021. június 26. - Múzeumok éjszakája

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Barátait a Múzeumok Éjszakáján 2021. június 26-án (szombaton) 19.00 órára a Nagy Imre Emlékházba (1026 Budapest, Orsó u. 43.),

az Igaz mesék Nagy Imre unokájától című programunkra, amelyen az emlékház modern és interaktív kiállítását, valamint az annak keretet adó Bauhaus épületet Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája mutatja be. A családi fotókkal, személyes tárgyakkal színesített rendhagyó tárlatvezetés alkalmával nemcsak a politikus Nagy Imre, hanem a magánember családi körben eltöltött mindennapjaiba is bepillantást nyerhetünk. A program múltidéző, kötetlen beszélgetéssel zárul az épület festői panorámájú teraszán. A programon való részvételhez előzetes regisztrációt kérünk a rendezveny@nagyimrealapitvany.hu e-mail címen, vagy a 0613925011 /103-as telefonszámon.

2021. június 16. - Állami megemlékezés

A június 16-án Nagy Imre budapesti szobránál tartott állami megemlékezés szónoka Orbán Balázs miniszter-helyettes volt.

Áder János köztársasági elnök a 301-es parcellában virágcsokrot helyezett el Nagy Imre sírján.

A békéscsabai Nagy Imre szobornál Herczeg Tamás országgyűlési képviselő koszorúzott.

Képek a június 16-i további koszorúzási ünnepségekről:

Miskolc
Nyíregyháza
Szeged

Debrecen megyei jogú város önkormányzata és a NIT helyi szervezete koszorúzási ünnepséget rendezett Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 63., újratemetésük 31. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédében Oláh László elnök úr méltatta Nagy Imre érdemeit és figyelmeztetett arra, hogy nem szabad megfeledkeznünk mártírtársairól, a forradalom többi hőséről és azokról, akik emberek maradtak az embertelenségben.”

2021. június 16. - Koszorúzás Szegeden

Szeged megyei jogú város önkormányzata, a Párbeszéd és az MSZP helyi szervezete, valamint a NIT helyi csoportja június 16-án 10 órakor a Rákóczi téren koszorúzást tart Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 63. évfordulóján.

2021. június 16. - Koszorúzás Békéscsabán
2021. június 15. - Fáklyás megemlékezés

Június 15-én este Nagy Imre budapesti szobránál a Nagy Imre Alapítvány megtartotta hagyománnyá vált fáklyás megemlékezését, melyen többek között a NIT Fővárosi Szervezetének számos tagja is részt vett. Az eseményt mások mellett jelenlétével megtisztelte a szobor létrehozásában meghatározó szerepet játszó Demján Sándor özvegye, valamint Dr. László Imre, Újbuda polgármestere.

Jánosi Katalin ünnepi beszédében felidézte névadónk első és második miniszterelnöksége idején hozott intézkedéseit, az utolsó szó jogán elmondott üzenetét, kivégzését, újratemetését és emlékeztetett arra, hogy a mai napig nem értettük meg Nagy Imre teljes életútjának és halálának tanulságait. Ezt követően elhangzott Faludy György verse, majd a résztvevők virágokat és fáklyákat helyeztek el a szobornál. A rendezvényt a Nabucco szabadságkórusa zárta. Az ünnepség előtt Társaságunk elnöke a Fővárosi Szervezet tagjainak jelenlétében díszoklevelet adott át Boross Gézának 90. születésnapja alkalmából, megköszönve Társaságunk érdekében végzett több mint negyedszázados tevékenységét.

2021. június - Koszorúzás Békéscsabán

Békéscsabán az ország első Nagy Imre szobránál Herczeg Tamás országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A város nevében Szarvas Péter polgármester és Varga Tamás alpolgármester, Társaságunk helyi szervezetének képviseletétől Fábián István és Kovács Mária helyezett el koszorút. Lerótták tiszteletüket a POFOSZ megyei szervezete és több oktatási intézmény képviselő is.

2021. június 10. - Emlékünnepség Kaposváron

Június 10-én, Kaposváron Somogy megyei szervezetünk emlékünnepséget rendezett Nagy Imre születésének 125. és mártírhalála 63. évfordulója alkalmából. A rendezvényen részt vettek az Országos Elnökség, valamint fővárosi és tatabányai szervezetünk vezetői. Az ünnepség előtt a Budapestről érkezettek felkeresték névadónk édesapja, Nagy József és családtagjai közös sírját.

A hivatalos ünnepség Nagy Imre szobránál kezdődött. Gárdonyi Mihályné szavalata után Ormai István elnökségi tagunk, Nagyatád polgármestere mondott új szempontokat és tanulságokat felvető, nagy sikert aratott beszédet. Ezt követően a város nevében Dér Tamás alpolgármester, majd a Nagy Imre Társaság Országos Elnöksége, tatabányai szervezete, valamint a kaposvári intézmények és szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.
A program az Együd Árpád kulturális központban folytatódott, melyet az önkormányzat térítésmentesen bocsátott rendelkezésre.
Társaságunk elnöke, Balahó Zoltán bevezetőjében emlékeztetett arra, hogy névadónk éppen a milleneum évében született, amikor az ország társadalmi, gazdasági és kulturális tekintetben egyaránt rohamosan fejődött, ugyanakkor ő maga szerény körülmények között, egy cselédlakásban töltötte gyermekkorát. Ezek az évek meghatározták gondolkodásmódját, a szegények, elesettek iránti szolidaritását.
Somogy megyei szervezetünk elnöke, Szántó László Nagy Imre Somogy megyei emlékhelyeiről, azok létesítésének történetéről tartott előadást. Ezt követően képes összeállítást mutatott be a szervezet történetének meghatározó eseményeiről. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a helyi szervezet 26 évvel ezelőtti megalakításában Földvári Rudolf és Ujsagh Tibor játszottak meghatározó szerepet.
Mivel a 25. évfordulós megemlékezésre a pandémia miatt tavaly nem kerülhetett sor, a szervezet több tagja és támogatója most kapta meg Társaságunk emléklapját
A konferenciát követően a résztvevők megkoszorúzták a Nagy Imre szülőházának és egykori iskolájának falán elhelyezett emléktáblákat.
Az impozáns program megszervezéséért, lebonyolításáért, a szívélyes vendéglátásért köszönet illeti Szántó László elnök urat és munkatársait.

2021. június 10. - Koszorúzási ünnepség Kaposváron

Koszorúzási ünnepség és kísérő rendezvény Kaposváron Nagy Imre 125. születésnapja alkalmából.

A rendezvényről szóló cikk megtekintéséhez kattintson ide >>

2021. június 10. - Tablókiállítás

Június 10-én 16 órától a NIT FB oldalán látható a Nagy Imre születésének 125. évfordulója alkalmával névadónk életéről szóló tablókiállítás, melyet Dr. Sipos József mutat be az érdeklődőknek.

2021. június 10. - Koszorúzási ünnepség Kaposváron

Koszorúzási ünnepség és kísérő rendezvény Kaposváron Nagy Imre 125. születésnapja alkalmából.

A rendezvényről szóló cikk megtekintéséhez kattintson ide >>

2021. június 5. - Nagy Imre Emlékház rendezvény

Június 5-én a Nagy Imre Emlékház kertjében hangulatos rendezvényt tartottak annak emlékére, hogy 65 évvel ezelőtt az épületben ünnepelték Nagy Imre 60. születésnapját, melyen közel száz vendég, köztük a tudományos és kulturális élet kiemelkedő személyiségei jelentek meg. Részvételük kiállás volt a háttérbe szorított Nagy Imre mellett és csendes tüntetés a sztálinista diktatúra ellen.

A mostani rendezvényen Jánosi Katalin személyes emlékként elevenítette fel a 65 évvel ezelőtti eseményeket, majd a Téka együttes tartott nagy sikerű népzenei koncertet. A műsort hangulatos fogadás követte, melyen sokan hosszú idő után először beszélgethettek barátaikkal, ismerőseikkel, akik a pandémia óta nem találkozhattak személyesen egymással. Az eseményen részt vett Örsi Gergely, a II. kerület polgármestere. A kitűnő szervezésért elismerés illeti az Emlékház munkatársait. A mellékelt képek Jánosi Katalin engedélyével, az ő FB oldaláról származnak.

2021. május 20. - Földvári Rudolf május 20-án ünnepelte 100. születésnapját

Földvári Rudolf, Társaságunk tiszteletbeli elnökségi tagja május 20-án ünnepelte 100. születésnapját.

Ebből az alkalomból az ünnepnap délelőttjétől látható a NIT FB oldalán az az előadás, melyben Haas Péter ismertette Földvári Rudolf életútját és Nanovfszky György nagykövet úr emlékezett Rudi bácsival történt moszkvai és budapesti találkozásaira. A délután folyamán Balahó Zoltán elnök úr, Gérecz Mária, fővárosi szervezetünk elnöke és Nanovszky György lakásán köszöntötte fel az ünnepeltet és adta át Társaságunk ajándékát és díszoklevelét. A Nagy Imre Társaság FB oldalán közölt összefoglalót Földvári Rudolf életéről, a Nagy Imre Emlékház FB oldalán Fazekas Csaba történész, a miskolci egyetem docense írása jelent meg az ünnepnap alkalmából. A közeli napokban Kispest polgármestere, Gajda Péter keresi fel Rudi bácsit, hogy tolmácsolja a kerület lakóinak jókívánságait.

2021. május 15. - Küldött gyűlés (online)

Május 15-én a NIT a veszélyhelyzet miatt fennálló gyülekezési korlátozásra tekintettel online tartotta 2021. évi Küldött gyűlését.

Mivel nem minden küldött tudott csatlakozni az online programhoz, a szavazás az előre kiküldött beszámolók alapján űrlapon történik. Ezek összesítése után küldi meg Társaságunk a Bíróságnak egyszerűsített éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét. Ennek fő számai szerint 2020-ban összes bevételünk 5.585 ezer HUF, összes kiadásunk 5.609 ezer HUF volt. A tervezett tavalyi központi rendezvényeink közül a pandémia miatt csak Küldöttgyűlésünket és a badacsonyi emléktúrát tudtuk megtartani.

Ez évi terveink között idősorrendben Földvári Rudolf 100. születésnapjának megünneplése, a névadónk 125. születésnapja alkalmából Somogy megyei szervezetünk által június 10-én rendezendő ünnepség, részvétel a NIA által szervezendő június 16.-iki emlékünnepségen, a szeptemberi nagyatádi többnapos központi rendezvény, valamint az október 23-i ünnephez kapcsolódó, információs tábla avatással egybekötött hagyományos badacsonyi emléktúra. Ezek mellett az Emlékházban felvett ill. felveendő online előadások is szerepelnek.

2021. évi bevételeinket és kiadásainkat egyaránt 5,9 millió Ft-ra tervezzük. Kértük, hogy aki még nem tette, fizesse be 2021. évi változatlan (3.000 Ft) tagdíját, és lehetőség szerint ajánlja fel adója 1%-át Társaságunk részére.

A Küldöttgyűlés résztvevői a 2022. évi tisztújításra egyhangúlag ismét a 2018. évi Jelölő Bizottság tagjait, Szántó Lászlót (elnök), Fakli Károlynét és Szabó Zoltánt választották újjá.

2021. május 11. - Földvári Rudolf 100. születésnapjára készült előadások felvétele

Május 11-én megtörtént a Földvári Rudolf 100. szülinapjára készült előadások felvétele. Haas Péter ismertette Földvári Rudolf életútját és Társaságunkban végzett tevékenységét, Nanovfszky György történelmi hátteret is adva beszélt Földvári Rudolffal történt moszkvai és budapesti találkozásairól. Az előadások felvétele először Földvári Rudolf születésnapján, május 20-án 11 órától a NIT FB oldalán lesz látható-hallható. Az előadások fennmaradnak a Társaság FB oldalán, így a későbbiekben is megtekinthetők.

2021. május 5. - NIT elnökségi online ülés

2021 május 5-én a NIT Elnöksége online ülést tartott. Döntés született arról, hogy az idei Küldött Gyűlést május 15-én, szombaton 10.30-i kezdettel, online formában (google meet rendszer segítségével) tartjuk meg. A napirendi pontok között az Elnökség 2020. évi beszámolója, a pénzügyi jelentés, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása, a 2021. évi program és annak költségvetési vonatkozásai szerepelnek. A szavazás a küldöttek részére interneten megküldendő, kitöltött űrlap visszaküldésével történik.

Az elnökség megvitatta, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel milyen módon köszöntsük Földvári Rudolfot 100. születésnapja alkalmából.

A 2021. évi rendezvények közül megbeszélés történt a Nagy Imre 125. születésnapjáról megemlékező kaposvári ünnepségről, a szeptemberi nagyatádi központi rendezvényünkről és a hagyományos badacsonyi emléktúrával kapcsolatos tervekről.

2021. április 15. - Online előadás a Nagy Imre Emlékházban

Április 15-én két érdekes online előadás volt a Nagy Imre Emlékházból. Előbb Társaságunk szervezésében Dr. Sipos József ismertette A bethleni kétharmad című könyvét. Az előadás kitért az 1918-22-es zavaros történelmi időszak sok izgalmas részletére, és azt fejtegette hogy az un. bethleni konszolidáció eredményeiben a földosztó Nagyatádi Szabó István és párttársai jelentős szerepet játszottak.

A Nagy Imre Emlékház felkérésére Müller Rolf, az Állambiztonsági Szolgálatok Központi Levéltárának osztályvezetője tartott előadást az ÁVH történetéről, működéséről, módszereiről, eloszlatva több elterjedt tévedést a Rákosi korszak félelmetes terrorszervezetével kapcsolatban.

2021. március 15. - MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves Barátait
nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából tartandó
megemlékezésünkre,
amelynek közvetítésére az ünnepnapon,
március 15-én (hétfőn)
10 órától kerül sor
a Nagy Imre Emlékház Facebook oldalán.

Program:

Polgár Tamás:
Somogy megye 1848/1849-ben
Az eseményen kizárólag online formában lehet részt venni.

Részvételi szándékukat kérjük, előzetesen jelezzék válaszlevélben, vagy az Emlékház
06-1-392-50-11-es telefonszámon.
Az előzetes regisztráció nem feltétele a részvételnek!

Ezt a levelet azért küldtük Önnek, mert feliratkozott hírlevelünkre.
Amennyiben úgy gondolja, tévedés történt, vagy nem szeretne további leveleket kapni,
kérjük, iratkozzon le a hírlevélről.

2021. február 3. - Virtuális könyvbemutató

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Barátait a Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések című sorozat hetedik kötetének virtuális bemutatójára, amelyet a Nagy Imre Emlékház facebook oldalán tudnak követni február 3-án (szerdán) 14 órától. A kötetről Gecsényi Lajos történész, Jánosi Katalin és Fodor Fanni szerkesztő beszélgetnek. Az eseményen kizárólag online formában lehet részt venni.

2021. január 24. - 10 éves a Nagy Imre Társaság jászberényi szervezete

Köszöntjük a 10 éve alakult Jászberényi Városi Szervezetet! Besenyi Vendel helyi szervezeti elnök írása összegző képet nyújt eddigi munkájukról!

Kattints ide a cikk elolvasásához>>

2021 évi támogatási szerződés

A NIA és a NIT közötti 2021. évi Támogatási Szerződés egyeztetése megtörtént, a dokumentum rövidesen aláírásra kerül. A NIA már folyósította anyagi támogatásunk első részletét, így működésünk költségeinek fedezete az első hónapokra biztosított.

Kaposvári szervezetünk három új, pedagógus taggal bővül. Gratulálunk új tagtársainknak, sok sikert kívánunk.

A napokban 75. születésnapját ünnepelte Kopácsi-Gelber Judit, kanadai tagtársunk, Kopácsi Sándornak, az 56-os Nemzetőrség főparancsnok-helyettesének lánya, valamint békéscsabai tagtársunk, Fábián István újságíró, a Katolikus Rádió munkatársa. Mindkettejüknek gratulálunk, jó egészséget kívánunk.

Elhunyt Banadicsné Loránd Ibolya

A Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezete alapítója Banadicsné Lóránd Ibolya elhunyt. A szervezetünknek 1996-2006-ig volt az elnöke. Az Ő szervező munkája nyománjött létre, vált elismerttéa békéscsabai szervezet.Két nagyszabású rendezvény fűződik nevéhez: 2003-ban Nagy Imre első miniszterelnöksége 50. évfordulójánkiállítás a Békés Megyei Könyvtárban és kis konferencia a témáról, a másik 2004-ben az újratemetés 15. évfordulója kapcsána Center Mozival közös rendezvény, „A temetetlen halott ” c. film vetítése. Ugyanakkor a Nagy Imre szobornála koszorúzást szervezte az elnökség leadása után is. Nagy szerepe volt az ország első Nagy Imre szobrának felállításában. Az utóbbi években betegsége miatt már nem tudott részt venni a munkában, rendezvényeinken.
Emlékét tisztelettel őrizzük!

2021. évi első üllés

A NIT Országos Elnöksége a járványhelyzetre való tekintettel online tartotta meg ez évi első ülését. Az Elnökség elfogadta a 2020. évi program teljesítéséről szóló beszámolót éspénzügyi jelentést, valamint a Társaság 2021. évi programjáról és költségvetéséről szóló előterjesztést, melyeket a Küldött Gyűlés elé terjesztenek. Meghallgatták a FB Bizottság állásfoglalását, mely szerint Társaságunk 2020.-ban is a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott. Az előterjesztett programot az Elnökség és a helyi szervezetk vezetői további javaslatokkal egészítették ki. Egyetértés született arról, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel olyan javaslat kerüljön a Küldött Gyűlés elé, mely szerint idén ne tartsunk tisztújítást és újabb kitüntetések átadására is 2022-ben, Társaságunk 30. évfordulóján kerüljön sor. Szó esett az egyes tervezett programokkal kapcsolatos részletekről, feladatokról, abban a reményben, hogy azokat a pandémia már nem fogja akadályozni. A Küldött Gyűlést május 15-re tervezzük, dekedvezőtlen járvány helyzet estén későbbre, júniusra vagy szeptemberre halasztjuk.

2020. 01-02. - Helyi szervezetek közgyűlései

Február közepéig helyi szervezeteink megtartották évnyitó közgyűlésüket.

Február 8-án a Főváros és Környéke szervezete közgyűlésén Dr. Császtvai Tünde lemondása miatt Dr. Gérecz Máriát választották elnökké.

2020. 02. 15. - Tatabányai Bál

Tatabányai városi szervezetünk megtartotta hagyományos, kitűnő hangulatú farsangi bálját.

2020. 02. 22. - Elnökségi ülés

Február 22-én a Nagy Imre Emlékházban megtartották a NIT elnökségének ez évi első ülését.

Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Közgyűlés elé terjesztendő 2019. évről szóló elnökségi és pénzügyi beszámolót, a 2020. évi programot és költségvetést, meghallgatta a Felügyelő Bizottság 2019.évi tevékenységünkkel kapcsolatos állásfoglalását, döntött a Társaság 2020. évben kiadandó elismeréseiről, és megvitatta a lemondások következtében megürülő pozíciók betöltésére vonatkozó javaslatokat.

2020. 05. 16. - Küldöttgyűlés

Május 16-án 10.30-kor a NIT éves Küldöttgyűlése a Nagy Imre Emlékházban.

2020. 05. 19-21. - Virtuális Majális

A jelenlegi járványhelyzet miatt az idei Múzeumok Majálisát elhalasztották. A Nagy Imre Emlékház már tíz esztendeje képviselteti magát ezen a nagyszabású rendezvényen, és ezt a hagyományt idén is szeretnénk – a körülményekhez és a lehetőségekhez mérten – folytatni. Az Emlékház facebook oldalán ezért az elkövetkező héten egy Virtuális Majális formájában idézzük meg a program hangulatát. Ennek során az elkövetkező három napban (kedd-szerda-csütörtök)az oldalon megosztott kvízekkel és fejtörőkkel tehetik próbára tudásukat és nyerhetnek értékes ajándékokat, kiadványokat.

A játékba az Emlékház facebook oldalán keresztül, az alábbi linkre kattintva tudnak bekapcsolódni.

Virtuális Majális, nyereményjáték.
Kövessék facebook oldalunkat és töltsük együtt virtuálisan a Múzeumok Majálisát!

Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából felhívjuk a figyelmet, hogy a Nagy Imre Társaság aktívan részt vesz a határokon átívelő kapcsolatépítésben. Szabadkai központú vajdasági szervezetünk legnagyobb és legaktívabb közösségeink közé tartozik, vannak kárpátaljai és erdélyi tagjaink, szoros kapcsolatot ápolunk a Volt Romániai Politikai Foglyok Kovászna megyei szervezetével. Társaságunk az elmúlt években emléktúrákat tett a Vajdaságba és Erdélybe, ahol megkoszorúztuk a magyar vonatkozású emléktáblákat. Elnökségünk küldöttsége 2019-ben részt vett a Sepsiszentgyörgyön és a Beregszász mellett rendezett emlékkonferenciákon és koszorúzási ünnepségeken.

Sepsiszentgyörgyön és Szabadkán is bemutattuk Nagy Imréről szóló vándorkiállításunkat. A Nagy Imre Alapítvány és Társaságunk közös szervezésében vendégül láttuk az 1956-ról szóló vetélkedőn sikeresen szerepelt szabadkai diákokat, és egy programsorozat keretében várjuk a szatmárnémeti diákcsoportot is.

Sajnálatos, hogy az illetékesek a trianoni békediktátum százéves évfordulója alkalmával kiírt pályázat elbírálásánál ezt a sikeres és folyamatos tevékenységünket nem vették figyelembe.

2020. június 15. - Meghívó

Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzése 62. évfordulójának vigíliáján meghívjuk Önt és kedves barátait 2020 június 15-én, hétfőn este 19:30 órára a budapesti Jászai Mari térre, Nagy Imre szobrához, gyertyagyújtásra, virágelhelyezésre, emlékezésre.

(Maszkot, gyertyát, egy-egy szál virágot a helyszínen biztosítunk. – A szervezeteket kérjük, hogy az eddig megszokott koszorúk helyett képviselőik csupán egyetlen szál virággal emlékezzenek, a fennmaradó összeget a vírus-helyzet enyhítésére használják! – Kérjük, hogy a járvány-helyzetre tekintettel az egymás közötti távolságot a téren is betartani szíveskedjenek!)
Az Orsó utcai Nagy Imre Emlékház az egészségügyi helyzetre tekintettel még mindig zárva tartani kényszerül – így ott most nem tartunk emlékezéseket, vezetéseket, programokat.

2020. június 15-i esemény

Június 15-én este Budapesten, Nagy Imre Jászai Mari téri szobránál a Nagy Imre Alapítvány szervezésben, fáklyákkal, mécsesekkel, virágokkal emlékeztünk névadónk mártírhalának 62., újratemetésének 31. évfordulójára. A kedvezőtlen időjárás és járványveszély ellenére Társaságunk, az Alapítvány képviselői, a civil szervezetekés Nagy Imre tisztelői nagy számban vettek részt a rendezvényen. Jánosi Katalin beszédében felelevenítette az 1958. évi koncepciós per utolsó tárgyalását, a mártírok kivégzését, az újratemetés napját, és szólt Nagy Imre életének és halálának jelenre vonatkozó tanulságairól. Galkó Balázs Halfdan Rasmussen dán költő versét mondta el, majd a résztvevők elhelyezték az emlékezés virágait. Az ünnepség elején és végén a hangszóróból egy csokor hangzott el Nagy Imre kedvenc népdalaiból. Ez volt a járványhelyzet kihirdetése óta az első alkalom, hogy a mártír miniszterelnök tisztelői találkozhattak, szót válthattak egymással.

Az Országgyűlés az évforduló alkalmából nemzeti és történelmi lobogók jelenlétében emlékezett meg Nagy Imréről és mártírtársairól. Névadónk Jászai Mari téri szobránál a kormány nevében Varga Judit igazságügyminiszter koszorúzott. A rákoskeresztúri köztemető 301.parcellájában Áder János köztársasági elnök helyezte el koszorúját.

2020. június - Békéscsaba - koszorúzás

Békéscsabán Nagy Imre szobránál koszorút helyeztek el Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Varga Tamás alpolgármester,helyi szervezetünk és Békés megyei civil szervezetek képviselői. A helyi sajtó és a Katolikus rádió is tudósított az eseményről.

2020. június - Debrecen - koszorúzás

Debrecen önkormányzata és a Nagy Imre Társaság helyi szervezete Nagy Imre és a város szülötte,Szilágyi József emléktáblájánál rendezett koszorúzási ünnepséget. Az emlékbeszédet megyei elnökünk, Oláh László tartotta. Az ünnepségekről a Hajdu-Bihari Napló képes beszámolót közölt.

2020. június - Szeged - Koszorúzás

Koszorúzás Szegeden.

2020. június - Mervó Zoltán köszöntése

„Az a szép, fényes nap…”

A Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetében a napokban jelentős eseményre került sor.

Családias hangulatú rendezvényen köszöntötték a kilencven éves Mervó Zoltánt. Kevés embernek adatik meg olyan –örömökben és tragédiákban gazdag – életút, mint Zoli bácsinak. Műszaki egyetemi és pedagógusi diplomával, tanyai tanítóként, majd 1954-ben Debrecenben letelepedve az Orvosi Műszergyárban dolgozott. 1956-ban részt vett a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány munkájában, majd az Orvosi Műszergyár munkástanácsának elnökévé választották. A forradalom időszakában végzett tevékenységéért a „kádári igazságszolgáltatás” hat év fegyházban letöltendő börtönbüntetésre ítélte, amelyet később „csak” húsz hónapra mérsékeltek. Ezt követően is nehéz időszak következett. A „börtönből szabadult ellenforradalmár” számára nem kínáltak munkalehetőséget a nagyobb vállalatok. A hetvenes évek elején általános amnesztia révén törölték a „büntetett előélet” bejegyzését. Az igazi változás reménye 1989-ben csillant meg számára. Részt vett Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén, aktívan részt vállalt a rendszerváltás helyi és országos politikai eseményeinek megszervezésében. Kezdeményezésére jött létre a Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesületet, amelynek 2005.-ig volt az elnöke. 1993-tól a Nagy Imre Társaság Hajdú-Bihar megyei szervezetének alelnöke, majd elnöke, jelenleg is tiszteletbeli elnöke. Kósa Lajos Debrecen polgármestere kezdeményezésére megalakult Őrváros Debrecen Közalapítvány, kuratóriumának elnöke lett. Rendszeresen tájékozódik az aktuális eseményekről, publikál a helyi és országos médiákban. Tevékenységéért több alkalommal részesült elismerésben, többek között korábbi Köztársasági elnököktől megkapta.1956-os EMLÉKÉREM, a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KISKERESZTJE, továbbá NAGY IMRE ÉRDEMREND kitüntetéseket. Zoli bácsit jellemzi -korát meghazudtoló életvidámság, az örök optimizmus, őszinte véleménynyilvánítás, magas fokú igazságérzet, az új iránti fogékonyság. Szeretett hű párja- felesége dr. Vajda Róza,- aki a legnehezebb időkben is kitartott férje mellett-mindig erőt és reményt adott neki küzdelméhez. Felesége, gyermekei és unokái szeretetétől kísérve –szervezetünk tagsága és valamennyi tisztelője nevében is kívánunk, Zoli bácsinak egészségben, boldogságban gazdag további szép éveket! Még sokáig gazdagítsa élettapasztalatával szervezetünk és a nagyobb közösség tagjait!

Oláh László
Nagy Imre Társaság megyei elnöke,

2020. szeptember 05. - Küldöttgyűlés

Szeptember 5-én a járványveszélyre tekintettel a Nagy Imre Emlékház kertjében tartottuk meg a NIT tavasszal kényszerűségből elhalasztott 2020. évi Küldöttgyűlését.

A Társaság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéértemlékplakettet kapott
a Nagy Imre Alapítvány,

Széchényi László (Főváros és Környéke),

Oláh László (Hajdú-Bihar)

Turbuk István (Tatabánya).

A kitüntettek pályafutását, érdemeit ismertető laudációkat Doszpoly Orsolya olvasta fel. A NIA emlékplakettjét Jánosi Katalin, mártír miniszterelnökünk unokája, az Alapítvány alapítói jogokat gyakorló kurátora vette át.

Emléklapotkapott Dr. Császtvay Tünde, a Főváros és Környéke szervezet leköszönt elnöke, valamint a NIT 25 éve alakult szegedi és 15 éve alakult vajdasági szervezete.

Ezt követően Fekete Miklós elnökletével sor került a 2019. évi tevékenységünkről szóló beszámoló és a pénzügyi jelentés megvitatására. Balahó Zoltán egészítette ki a NIT 2019. évi írásos beszámoló tervezetét,értékelve a tavalyi év gazdag, sikeres programsorozatát.

Haas Péter a pénzügyi beszámoló kiegészítésében elmondta, hogy költségvetési és egyéb forrásokból származó 6,2 M Ft összegű bevételeink fedezték tevékenységünk költségeit. Megemlítette, hogy a Társaság elnökségének két határon túli konferencián történő részvétele a Társaságnak mindössze egy személygépkocsi útiköltségébe került, amellyel kiszállítottuk a Nagy Imre életét bemutató sepsiszentgyörgyi kiállítás installációját.

A 2020. évi programot illetően Balahó Zoltán elmondta, hogy a koronavírus járvány keresztülhúzta szép terveinket, többek között a délvidéki látogatást. A hátralévő időszak várható rendezvényei közül kiemelte a badacsonyi programot, melynek keretében remélhetőleg felavatjuk az elkészült információs táblákat.

A pénzügyi beszámolóból a küldöttek arról értesülhettek, hogy az elmaradt programok miatt az idén rendelkezésünkre álló összegek nagyobb részét még nem használhattuk fel. A tagdíj 2021. évi összegén (évi 3 ezer Ft, nehéz anyagi helyzetben lévő tagtársainknak 1.500 Ft) az Elnökség nem kíván változtatni.

A továbbiakban vita zajlott le azidén rendelkezésünkre álló maradék keretösszeg felhasználási lehetőségeiről.

A vitát követően a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2019. évi beszámolókat és a Társaság80 ezer Ft aktívummal záródó éves mérlegét és közhasznúsági jelentését. A 2020. évi programot és pénzügyi beszámolót két tartózkodás mellett fogadták el.

A hivatalos aktusokat követően Dr. Nanovfszky György tartott színes, vidám és szomorú történetekkel tarkított előadást arról a 26, a legkülönbözőbb témákat felölelő könyvről, amelyeknek szerzője, illetve társszerzője volt. Az előadás sikerét mutatja, hogy a résztvevők közül jónéhányan megvásárolták most megjelent könyvét, mely eddigi szakmai és írói munkásságának összefoglalását tartalmazza.

2020. szeptember 28. - Szenvedő szerkezet (hétköznapi Trianon)

A Nemzeti Múzeum kertjében és Tatán sok tagtársunk látogatta meg azt a „Szenvedő szerkezet (hétköznapi Trianon) című vándorkiállítást, amelynek szakmai koncepcióját elnökségi tagunk, Dr. Császtvay Tünde irányításával dolgozták ki. Az anyag összeállításában és a kiállítás technikai előkészítésében aktívan közreműködött Társaságunk elnöke, Balahó Zoltán is.

A Nagy Imre Alapítvány szeptember 28-án a Barabás villában rendezett on line közvetítés útján is látható konferenciát a trianoni emlékév alkalmából.

2020. október 3. - Elnökségi ülés

Október 3-án ülést tartott a NIT Országos Elnöksége, melynek tagjai részben a helyszínen, részben online módon vettek részt a munkában. Az Elnökség megállapította, hogy a NIT az elmúlt félévben a koronavírus járvány okozta helyzetben kényszerűségből „takaréklángon” működött.

Ugyanezen okból egészségünk védelme érdekében az eredeti tervtől eltérően hagyományos októberi badacsonyi programunk egynaposra szűkül, a megrendelt szállást és étkezést kénytelenek vagyunk lemondani. A programban az elkészült információs táblák felavatása és a hagyományos koszorúzások szerepelnek, az étkezésről a résztvevők maguk gondoskodnak.

Az elnökség tagjai beszámoltak az október 23-i rendezvényekre vonatkozó terveikről. Az évzáró elnökségi ülést december 12-re tervezzük.

Szó esett a következő évre vonatkozó programokról, amelyeket remélhetőleg már veszélyhelyzettől mentesen tudunk lebonyolítani.

2020. október 17. - Badacsonyi emléktúra

Október 17-én a NIT megrendezte hagyományos badacsonyi emléktúráját, amelyen a covid járvány és a kedvezőtlen időjárási kilátások miatt a szokottnál kevesebben vettek részt. Az útvonal ezúttal fordított volt. A csapat először a Zabó szőlőnél lévő emléktáblánál koszorúzott és elhelyezte a hely jelentőségét ismertető információs molinót. Ezután a vállalkozó szelleműek kisebb csoportja felkereste a rabtábornál lévő emléktáblát és a NIT kezdeményezésére, költségére a napokban felállított információs táblát. A zaklatott előzmények után sikerrel lebonyolított rendezvény megszervezéséért köszönet illeti Zabó Annát, Csizmadia Gyöngyit és mindazokat a tagtársainkat, akik a sajátos körülmények ellenére vállalták a programon történő részvételt.

2020. október 23. - Vajdasági szervezetünk információi

A Bajmok községben rendezett koszorúzási ünnepségen vajdasági szervezetünk elnöke, Kudlik Zoltán mondott beszédet és Erdélyi Ágota történész tartott előadást az 56-os eseményekről.

Muzslyán a helyi diákok ünnepi műsorral emlékeztek a Forradalomra.

Koszorúzási ünnepségek voltak Zentán, Kelebián és Palicson.

Október 23-án a Kossuth Rádió Határok Nélkül című műsorában Kudlik Zoltán beszélgetett Németh Ernővel az 56-os történésekkel kapcsolatos vajdasági kutatásokról.

vajdasági szervezetünk tagja, Patyi Szilárd megemlékezését közölte a Magyar Szó.

2020. október 23. - Ünnepségek


Az október 23-i rendezvényeket a NIT és a NIA esetében is befolyásolta a fokozatosan terjedő covid járvány. Ennek ellenére a lehetőségekhez képest igyekeztünk megemlékezni az 1956-os Forradalomról és Szabadságharcról, annak mártírjairól és hőseiről.

A Nagy Imre Emlékházban október 23-án a NIA által szervezett, on line közvetítéssel is figyelemmel kísérhető programon Jánosi Katalin emlékezett Nagy Imre életének a közvélemény által kevésbé ismert korai szakaszára. Ezután Rainer M. János a kiadvány szerkesztője s és Benedek Imre, a borító tervezője bemutatta a Nagy Imre 1955-56-ban született írásait ismertető „A magyar nép védelmében” című könyv első magyarországi kiadását, melyet Galkó Balázs színművész versekkel és a könyvből származó idézetekkel illusztrált (a könyv az Emlékházban megvásárolható).


Nyíregyházi tagjaink október 23-án megkoszorúzták Nagy Imre domborművét.


Tatabányán szervezetünk tagjai megkoszorúzták Nagy Imre szobrát.

Október 24-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében Jánosi Katalin beszélt nagyapjáról, mint magánemberről, majd Fodor Fanni közreműködéssel bemutatta az Emlékházat és az abban működő emlékmúzeumot (ezt a programot is on line közvetítés útján láthattuk).

A NIT és a NIA koszorút küldött névadónk budapesti szobrához és a 301-es parcellában lévő sírjához, koszorút helyeztek el az Emlékház kertjének emlékfalához is.

 

Miskolcon Nagy Imre emléktáblájánál és az 1956-os hősök emlékművénél a NIT részéről helyi szervezetünk vezetője, Doszpoly Orsolya és Dobai Szabolcs koszorúztak.

Kaposváron a NIT helyi szervezete által tervezett nagyobb szabású rendezvény a covid járvány miatt elmaradt, de tagjaink megkoszorúzták a Nagy Imre szülőházán lévő emléktáblát és részt vettek a Nagy Imre szobornál tartott városi ünnepségen.

Kitüntetés - Géczy József Alajos

Géczy József Alajost, helyi szervezetünk vezetőjét Szeged város önkormányzata Pro Urbe díjjal tüntette ki. Gratulálunk az elismeréshez.

2020. november 2. - Múzeumok másképp

November 2-án a Múzeumok másképp NIA-NIT közös program keretében a Békés megyei Evangélikus Gimnázium tanulói tettek látogatást a Nagy Imre Emlékházban. A helyi NIT szervezetének kezdeményezésére több békéscsabai gimnáziumban tartottak rendkívüli történelemórát a földosztás 75. évfordulója és az 1956-os Forradalom emlékére.

2020. november 4. - Vajdaság

November 4-én a vajdasági Kishegyesen ünnepséget tartottak annak emlékére, hogy a vajdasági magyarok 1956 végén Jugoszlávia felé menekülő nemzettársaiknak emberbaráti segítséget nyújtottak.

A NIT nevébenKudlik Zoltán mondott beszédet, majd „Halljátok a dalt” címmel ünnepi műsort rendeztek.

2020. november 4. - Koszorúzási ünnepség

Nemzeti gyásznapunkon, november 4-én Budapesten koszorúzási ünnepséget tartottunk Nagy Imréné Égető Mária utolsó lakása, a XI. Etele út 21 sz. házon lévő emléktáblánál.

Ünnepségünket részvételével megtisztelte Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Molnár Gyula országgyűlési képviselő, László Imre, Újbuda polgármestere és Budai Miklós, a választókerület önkormányzati képviselője.

A rendezvény moderátora Balahó Zoltán, Társaságunk elnöke volt.

László Imre polgármester úr, a család személyes ismerőse többek között felidézte Nagy Imre feleségéhez írott utolsó levelét, amely egyben a jövőnek szóló üzenete volt. Felidézte Égető Mária személyiségét és felvetette, hogy a kerület ötven emlékhelye közül mindössze tizenhárom őrzi kiemelkedő asszonyok emlékét, amit méltatlannak tart.

Karácsony Gergely főpolgármester úr Nagy Imrénét a házastársi hűség példaképének nevezte, aki mindenkor férje mellett állt, összetartotta a biztonságot jelentő családot. Nagy Imre halála után mindvégig fekete gyászruhát hordott.

Jánosi Katalin hangsúlyozta, hogy nagymamája emléktáblájának felállítása 2016-ban civil kezdeményezésre történt. Felidézte személyes emlékeit és köszönetet mondott az önkormányzatnak, a NIT-nek és a ház lakóinak a koszorúzási ünnepségek megszervezéséért.

A beszédeket követően a résztvevők megkoszorúzták az emléktáblát.

Az rendezvény  utáni beszélgetésen a NIT vezetői köszönetet mondtak Fülöp Krisztina asszonynak, az újbudai önkormányzat munkatársának, aki a kezdetektől fogva részt vesz a koszorúzási ünnepségek feltételeinek biztosításában.

Sajnálattal értesültünk arról, hogy Égető Mária szomszédja, Laci bácsi, aki a megemlékezések állandó résztvevője volt, 104 éves korában elhunyt.

2020 november 12. - elhunyt Méray Tibor


96 éves korában hosszú, súlyos betegség után Franciaországban elhunyt Méray Tibor író, újságíró, a NIT tiszteletbeli elnökségi tagja.
Méray Tibor a Nagy Imre köré csoportosult eszmekör tagja, az 1956-os Forradalom résztvevője volt. A bukás után menekült el az országból.
Párizsban többek között az emigráció egyik legtekintélyesebb lapja, az Irodalmi Újság főszerkesztőjeként tartotta életben a forradalom emlékét.
A rendszerváltás után az 56-os emlékünnepségeknek, konferenciáknak, a NIT és a NIA  több rendezvényének előadója volt.
Érdemeiért számos magas kitüntetésben,  köztük a Nagy Imre érdemrendben részesült.

2020. november 20. - Telekonferencia

November 20-án a Somogy megyei levéltár szervezésében telekonferenciát rendeztek Somogy megyei szervezetünk elnöke, Szántó László 75. születésnapja alkalmából.

A konferencián Gyarmati György egyetemi tanár az 1957 márciusi MUK (márciusban újra kezdjük) mozgalomról, Eörsi László a Kaposvári Csíki Gergely Színház 1970-es, 80-as évek rendszerkritikus előadásairól, és azok hivatalos visszhangjáról, Bertalan Péter a rendszerváltás előzményeiről, elsősorban az MSZMP 1989. évi kongresszusának eseményeiről tartott előadást.

Ezt követően Jánosi Katalin a Nagy Imre Alapítvány, Haas Péter a NIT nevében köszöntötte az ünnepeltet.

Befejezésképpen Polgár Tibor, a Somogy Megyei Levéltár igazgatója, a rendezvény fő szervezője méltatta Szántó László sokoldalú szakmai munkásságát.

2020. november - Elhunyt, Katona András


Novemberben elhunyt Katona András, Vajdasági Szervezetünk aktív tagja. Közösségünk tisztelettel őrzi emlékét.
Katona András a képen balról a harmadik személy.

2019. 09. 20-21. - Központi rendezvény

Szeptember 20-21-én Hódmezővásárhelyen tartottuk a NIT központi rendezvényét a rendszerváltás 30. évfordulójáról, egyúttal megünnepeltük Csongrád megyei szervezetünk fennállásának 25. évfordulóját. Az előadások különböző szemszögekből emlékeztek a harminc évvel ezelőtti eseményekre. A konferenciát követően az 56-os emlékparkban megkoszorúztuk Nagy Imre domborművét, másnap ellátogattunk a román hadsereg által kivégzett hódmezővásárhelyi lakosok emlékművéhez, a kommunizmus bűneit bemutató Emlékpont múzeumba, majd az ópusztaszeri emlékparkba, ahol megkoszorúztuk az 1945-ös földosztás emlékművét.

2019. 10. 13. - Önkormányzati választások

Az október 13-i önkormányzati választáson a NIT tagjai közül újraválasztották Dr. Szita Károlyt Kaposvár megyei jogú polgármesterévé, Ormai Istvánt Nagyatád város polgármesterévé. Fekete Miklós Tatabánya megyei jogú város alpolgármestere lett, Dr. Kiss Andrea Hódmezővásárhely megyei jogú város alpolgármestere maradt, Frankné Farkas Gabriellát a tatabányai, Paláncz Györgyöt a békéscsabai Közgyűlés tagjává választották.

2019 10. 18-19. - Badacsonyi emléktúrák

Október 18-19-én tartottuk a NIT hagyományos badacsonyi emléktúráját. Október 18-án a diákságot ezúttal a győri középiskolások képviselték, október 19-én került sor a „felnőtt” emléktúrára, amelyen több szervezetünk (Komárom-Esztergom, főváros, Veszprém megye, Borsod, Vajdaság) képviseltette magát.

2019 10. 21-11. 04. - Koszorúzások

Október 21-én a NIT és a Kopácsi Sándor Baráti Kör képviselői részt vettek a BRFK-nál Kopácsi Sándor koszorúzási ünnepségén.

Október 23-án számos helyi szervezetünk vett részt az önkormányzati ünnepségeken vagy rendezett saját koszorúzási ünnepséget. Vajdasági szervezetünk a helyi önkormányzatokkal közösen több helyszínen (Palics, Kishegyes, Temerin, Zenta, Pannonhertelendyfalva) is szervezett megemlékezést.

November 4-én a Főváros és környéke szervezet koszorúzási ünnepséget a Nagy Imréné utolsó lakásánál elhelyezett emléktáblánál, melyen Jánosi Katalin, Dr. László Imre polgármester és Fekete Miklós mondtak beszédet.

2019. 11. 14-17. - Kárpátaljai megemlékezés

November 14-17-én a NIT és a Nemzeti Múzeum delegációja részt vett a kárpátaljai magyarok Szovjetunió-beli kényszermunkára hurcolásának 75. évfordulója alkalmával tartott GUPVI-GULAG konferencián és emlékünnepségeken. A küldöttség koszorút helyezett el a beregszászi emlékműnél és a szolyvai emlékparkban. A rendezvény résztvevői közül hárman beléptek a NIT-be.

2019. 11. 30. - Emléktúra

November 30-án a Főváros és környéke szervezet nyugat-magyarországi és burgenlandi emléktúrán vett részt. Többek között felkeresték mosonmagyaróvári sortűz emlékművét, az andaui hidat (melyen sokezer magyar menekült át 1956-ban Ausztriába) és pánerurópai piknik emlékparkját.

2019. 12. 14. - Évzáró elnökségi ülés

December 14-én a Főváros és környéke szervezet meghívására Pajcsics József ny. rendőr dandártábornok tartott vetített képes előadást Nagy Imre mártírtársai földi maradványai helyének általa irányított kinyomozásáról. Ezután kibővített évzáró elnökségi ülésre került sor, melyen Balahó Zoltán összefoglalta az elmúlt év eseményeit, a 2020. évre vonatkozó terveket. Haas Péter elmondta, hogy a Társaság honlapját ismeretlenek feltörték, eltűnt az internetről, teljesen újat kell készíteni. Az ülésen kiosztották Örökségünk című periodikánk 2019. évi számát.

2019. 12. 28. - Elhunyt Gergely Sándor

December 28-án elhunyt Gergely Sándor, a NIT alelnöke, Győr és környéke szervezetünk elnöke. Egyesületünk egyik legnagyobb tekintélyű vezetője volt. Fiatal tanárként részt vett az 1956-os forradalomban, nyugdíjba vonulásáig a Győr-Sopron megyei Pedagógus Szakszervezet elnöke volt. A NIT helyi vezetőjeként elsőként rendezett diákvetélkedőket és szervezte győri középiskolások részvételét a badacsonyi emléktúrákon. Emlékét tisztelettel őrzi a NIT egész közössége.