2024. évi küldöttgyűlés

Május 4-én tartotta meg a NIT 2024. évi Küldöttgyűlését.

A kötelező napirendi pontok előtt Dr. Deák Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetője, a könyv egyik szerkesztője ismertette a Sipos József-emlékkötet tartalmát, majd Falusi Norbert, az egyik tanulmány szerzője méltatta egykori kedves tanárát, aki olyan módon mentorálta tanítványait, amely egyáltalán nem jellemző a mai magyar egyetemi életre.

A második, vetített képes előadás Nagy Imre és mártírtársai 1989. június 16-i gyászünnepségének fotóanyagáról hangzott el Feitl Írisz, a Nemzeti Múzeum fényképtárának kutatója szakavatott tolmácsolásában.

Ezt követően Oláh László mutatta be a Hajdú-Bihar megyei szervezet megalapításának 30 éves évfordulója alkalmából tartott rendezvény fotóit. Örömmel tájékoztatta a Küldött Gyűlés résztvevőit, hogy közösségük négy új taggal bővült.

A szép jubileum alkalmából a szervezet munkáját a NIT elnöksége emlékplakettel ismerte el, melyet Oláh László elnök úr vett át.

Békéscsabán 30 éve, 1994 júniusában avatták fel névadónk első magyarországi szobrát. Haas Péter alelnök, az eseményről a lánya által készített amatőr videófelvétel részleteivel mutatta be az akkori ünnepség legfontosabb mozzanatait.

Az előadásokat elismerések átadása követte.

A Főváros és Környéke Szervezet előterjesztésére Emlékplakettben részesült Kállai Karolina, a szervezet alelnöke. Balahó Zoltán elnök úr laudációjában ismertette gazdag, több kitüntetéssel elismert tanári, közéleti tevékenységét, és felidézte a tavalyi, élményekben gazdag partiumi kirándulást, amelynek Karola szervezője és idegenvezetője volt.

A Tatabányai Városi Szervezet előterjesztésére Szintén Emlékplakettel jutalmazta az elnökség a NIT Felügyelő Bizottságának tagját, Fakli Károlyné pénzügyi szakembert, akinek laudációját Sáradi Ibolya alelnök olvasta fel, és elismerő szavakkal méltatta munkáját Széchényi László, az FB elnöke is.

Emléklapot kapott a Tatabányai Városi Szervezet tagja, Faluvégi Jánosné, aki belépése óta a közösség egyik legaktívabb tagjává vált.

Ezt követően került sor a Küldöttgyűlés hivatalos részére, melynek elnökévé Takács Pétert választották meg.

A résztvevők felállva emlékeztek a legutóbbi Küldöttgyűlés óta elhunyt tagjainkra. Haas Péter idézte fel a röviddel 103. születésnapja előtt, április 20-án elhunyt, Társaságunk országos hálózatának létrehozásában meghatározó szerepet játszó Földvári Rudolf, tiszteletbeli elnökségi tagunk emlékét, és javasolta: tartsunk külön rendezvényt a mindannyiunk által tisztelt és szeretett Rudi bácsi emlékére. Elmondta, hogy Dr. Dobszay Károly személyében a Fényes Szelek nemzedékének egyik utolsó tagja távozott közölünk. Tisztelettel emlékezett Géczi József Alajosra, szegedi szervezetünk tavaly elhunyt elnökére.

A kötelező formaságok elfogadása után Balahó Zoltán országos elnök egészítette ki 2023. évi tevékenységünkről a küldötteknek előre megküldött 2023. évi beszámolót, röviden ismertetve a legfontosabb központi- és sajtó eseményeket.

Haas Péter a szintén írásban megküldött pénzügyi beszámolót egészítette ki. Elmondta, hogy pénzügyi szempontból az elmúlt évet eredményesen zártuk. Javasolta, hogy a 2024. évi tagdíj változatlanul 4 ezer Ft legyen.

Széchényi László, a Felügyelő Bizottság jelentését kiegészítve elmondta, hogy Társaságunk a múlt évben is a jogszabályoknak és saját alapszabályunknak megfelelően működött. Az FB minden segítséget megkapott munkája elvégzéséhez. Elismerően szólt munkatársai tevékenységéről.

Ezután a 2024. évi program és költségvetési terv ismertetése következett. Balahó Zoltán felsorolta a már sikerrel lezajlott (Tiszanagyfalu, Debrecen) és a várható rendezvényeket. Kitért arra, hogy idén a 301-es parcella látogatása fakultatív módon történik, a többi hagyományos június 15-i programot megtartjuk.

Az őszi időszakra két nagyobb programot tervezünk. Szabadkán konferenciával emlékezünk az 1944. évi tragikus vajdasági eseményekre. A badacsonyi rendezvényt ezúttal hétköznapon rendezzük meg, hogy felkereshessük az un. borlabort, amelyet egykor Nagy Imre is meglátogatott. Elnök úr előre is felhívta a figyelmet a 2025-ös, megünneplendő évfordulókra.

A 2024. évi költségvetési tervvel kapcsolatban Haas Péter elmondta, hogy még mindig nem tudjuk: a bevételi oldalon mennyi pénzzel számolhatunk, mert eddig nem tisztázott költségvetési támogatásunk mértéke. Amennyiben lehetőségeink megengedik, teljesítjük a helyi szervezetek által benyújtott igényeket. A Társaság Badacsony kivételével nagy valószínűséggel nem tudja pénzügyileg támogatni a buszos emléktúrákat, így a szabadkai program is önköltségesnek ígérkezik. Kérte, mindenki fizesse be a 2024. évi tagdíjat, és aki teheti, ajánlja fel adója 1%-át a Társaság részére.

Ormai István elmondta: a nagyatádi önkormányzat ebben az évben is 2X100 ezer Ft-tal támogatja két rendezvényünket. Kudlik Zoltán arról tájékoztatott, hogy a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács kiemelt rendezvényként 150 ezer Ft-tal támogatja a hagyományos 1956-os diákvetélkedőt.

A jövő évben esedékes vezetőségválasztásra tekintettel a Küldöttgyűlés megválasztotta a jelölő bizottságot, melynek elnöke Széchényi István (Főváros és környéke), tagjai Faluvégi Jánosné (Tatabányai Városi Szervezet) és Haas Péterné (Főváros és Környéke Szervezet).

A Küldöttgyűlés valamennyi beszámolót és előterjesztést ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.