Tiszanagyfalui rendezvény

Június 27-én Tiszanagyfalu önkormányzata és a NIT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete megtartotta hagyományos rendezvényét, arra emlékezve, hogy a Nagy Imre által irányított földosztás 1945-ben ezen a napon, ebben a községben kezdődött meg Magyarországon.

Bevezetőjében Rudolf János Ferencné polgármester asszony elmondta, hogy Tiszanagyfalun már a jogszabály kihirdetése előtt két nappal megkezdődött a földek szétosztása. Felhívta a figyelmet: míg a föld népessége és ezzel az élelmiszerszükséglet rohamosan növekszik, a föld és a földművelés tisztelete nem tükrözi ezt a helyzetet. 1945-ben az volt a jelszó: „a föld azé, aki megműveli”, manapság az a jellemző, hogy a föld azé, aki megszerzi.

Ezt követően Géczi Ferencné mondta el József Attila Levegőt című versét majd az önkormányzat vezetői, a NIT Szabolcs-Szatmár megyei szervezetének képviselői, országos elnökségünk, a Bajcsy-Zsilinszky Társaság és a helyi intézmények vezetői megkoszorúzták a polgármesteri hivatal falán lévő földosztási emléktáblát. Az ünnepség a község kultúrházában folytatódott. Az óvodások, általános iskolások és a helyi népdalkórus szép műsora után Dr. Sallai József, a NIT megyei szervezetének alelnöke megnyitójában emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a község akkori vezetőivel együtt határozták el, hogy emléktáblán örökítik meg a földosztás megkezdését, mellyel Tiszanagyfalu felkerült az ország történelmi térképére Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet a történelmi emlékezet fontosságára.

Az ünnepi beszédet Dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, a község díszpolgára tartotta, akinek a nagyapja Tiszanagyfaluban a Földosztó Bizottság tagja volt. Hangsúlyozta, hogy az 1945. évi földreform a feudális, úri Magyarország végét jelentette, annak ellenére, hogy a helyzet a továbbiakban nem a parasztság reményei szerint alakult. Történelmi nagyjaink megállapítását idézve kiemelte, hogy a polgárosodás feltétele a szabadság és a tulajdon.

Az ünnepség, melyen országos elnökségünket Balahó Zoltán, Csizmadia Gyöngyi és Haas Péter képviselte, hangulatos fogadással ért véget.

A szervezésért, a sikeres rendezvényért és a kedves vendéglátásért köszönet illeti polgármester asszonyt és az önkormányzat munkatársait.