NIT éves Küldött Gyűlés

Április 22-én, a Nagy Imre Emlékházban tartotta a NIT éves Küldött Gyűlését, melynek elnöki tisztségét Takács Péter (Tatabányai Városi Szervezet) töltötte be.
A rendezvényt megtisztelte részvételével Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya megyei jogú város polgármestere (akinek a személyében egyik új tagunkat köszönthettük) és Tarlós István, Budapest előző főpolgármestere, aki ezúttal vette át az alapító tagjainknak készült emléklapot.
Tiszteletbeli elnökségi tagjaink közül Dr. Róth Miklóst és Besenyi Vendelt üdvözölhettük.

A program Jegesy Andrásnak a 2022. december 3- i ünnepi rendezvényünkről készült videójának vetítésével kezdődött.

Az első hivatalos aktus a kitüntetések átadása volt.
Elsőként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szerveztünk alapításának 30. évfordulója alkalmából Sallai József alelnök vette át az emlékplakettet.
Társaságunkban végzett kiemelkedő munkájáért emlékplakettet kapott Sáradi Ibolya, az Országos Elnökség alelnöke, a Tatabányai Városi Szervezet elnöke.
Köszönő beszédében elmondta, hogy a szervezet tagjainak száma rövidesen meghaladja a száz főt.
A NIT elnöksége emléklappal jutalmazta Gombkötő Izabellát (Tatabányai Városi Szervezet), Haas Péternét (Főváros és Környéke Szervezet) és Vida Györgyöt (Tatabányai Városi Szervezet). Deli Kálmánné (Hajdú-Bihar Megyei Szervezet) és Dobszay Károly (Főváros és Környéke Szervezet) részére a későbbiekben juttatják el az elismerést.

Ezt követően Haas Péter folytatta december 3-i ünnepségünkön megkezdett vetített képes előadását a NIT harmincéves történetéről, melyet Tarlós István egészített ki a NIT megalakulásának történetéről és első évtizedének meghatározó egyéniségéről, Vészi Jánosról szóló érdekes információkkal.

A napirend folytatásaképpen az Országos Elnökség írásban előre megküldött 2022. évi beszámolóját Balahó Zoltán, a pénzügyi beszámolót Haas Péter egészítette ki. A Felügyelő Bizottság elnöke, Széchényi László elmondta, hogy a NIT 2022-ben is az egyesületekre vonatkozó jogszabályoknak és a Társaság alapszabályának megfelelően működött. Felhívta a figyelmet, hogy szorgalmazni kell a Társaságnak a fiatalokkal történő foglalkozást, akik többsége elképesztően tájékozatlan az 1956-os Forradalmat illetően.
Ezután a 2023.évi program és költségvetés ismertetése következett.

A Küldött Gyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2022. évi jelentését, pénzügyi beszámolóját, a főkönyvi kivonatot, az egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, a NIT 2023.évi programját és költségvetését. Megszavazta, hogy 2024. évi tagdíj 4.000 Ft legyen.

Lamperth Mónika kérdést tett fel a küldötteknek a taglétszám bővítésével kapcsolatos álláspontjáról. Több hozzászólás után a plénumúgy döntött, hogy egyetért a taglétszám bővítéséről, az új tagok felvételi rendjének megállapítására az Elnökséget kéri fel.
Ormai István, elnökségi tagunk, Nagyatád polgármestere meghívta tagjainkat szeptember 22-24 közötti nagyatádi látogatásra.

Az addig is jó hangulatú program kedves ünnepséggel ért véget. A résztvevők különleges tortával és 11 éves elnöki munkáját felidéző fotóalbummal köszöntötték Balahó Zoltánt 50. születésnapja alkalmából.

A rendezvény részletesebb képanyagát a későbbiekben a honlap Galéria rovatában mutatjuk be.