Szervezeti felépítés

A Nagy Imre Társaság (NIT) szervezeti felépítése


Küldöttgyűlés: A NIT legfőbb döntéshozó szerve, mely évente ül össze. Szükség esetén rendkívüli Küldöttgyűlés is összehívható. A Küldöttgyűlés 3 évi időtartamra választja meg az Országos Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait.

Az Országos Elnökség az elnökből, három alelnökből és további hét elnökségi tagból áll. Az elnökség és a helyi szervezetek tiszteletbeli tagokat választhatnak, akik az elnökségi üléseken tanácskozási joggal rendelkeznek. Az elnökség munkáját - szükség esetén - állandó vagy ad hoc munkabizottságok segítik.

A háromtagú Felügyelő Bizottság az elnökségtől független testület, mely azt ellenőrzi, hogy a Társaság tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak és az alapszabályban foglaltaknak.

A helyi szervezetek szintén választott elnökséggel rendelkeznek, mely az elnökből és 3-5 tagból áll.

A 2015. március 7-i Küldött Közgyűlés döntése alapján:

A NIT országos elnöksége:
- országos elnök: Balahó Zoltán
- országos alelnökök: Gergely Sándor, dr. Haas Péter, Nagy Sándor
- az országos elnökség tagjai: Besenyi Vendel, Csizmadia Ferencné, Doszpoly Orsolya, Kudlik Zoltán, dr.Sipos József, dr.Szántó László

Felügyelő Bizottsága:
- elnök: Széchenyi László
- tagok: Erdélyi Márta, Pokrovenszki Gáborné

A helyi szervezetek elnökei:

Főváros és környéke: Császtvay Tünde
Békéscsaba: Nagy Sándor
Budapest: dr. Donáth Ferenc
Csongrád: Hattayer Róbert
Debrecen: Erdélyi Márta
Győr: Gergely Sándor
Jászberény: Besenyi Vendel
Kaposvár: dr. Szántó László
Miskolc: Doszpoly Orsolya
Nyíregyháza: A szervezetet ideiglenesen az elnökség irányítja
Szabadka: Kudlik Zoltán
Szeged: Géczi József Alajos
Tatabánya: Fekete Miklós
Veszprém-Badacsonytomaj: Káloczi Kálmán

 

Tisztségviselők életrajza

A Nagy Imre Társaság elnöksége

Elnök

Balahó Zoltán (Miskolc-Budapest)

Történész-muzeológusként a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozik, mint főmuzeológus. 2002-ben a Nagy Imre Alapítvány megbízásából elkészítette a Nemzeti Múzeum gyűjteményében lévő, Nagy Imrére vonatkozó tárgyi- és dokumentációs anyag jegyzékét, amelynek fotókkal kibővített változata 2006-ban Nagy Imre mártír miniszterelnök relikviái a Magyar Nemzeti Múzeumban címen önálló katalógusként is megjelent. 2003-ban a Nagy Imre Emlékház gyűjteményének nyilvántartásán dolgozott. 2008-ban a Magyar Múzeumi Történész Társulat szakmai napjának az egyik társ-rendezője a Nagy Imre Emlékházban. 2012-ben elkészítette a Nagy Imre Társaság történetét bemutató tablókiállítás tématervét. 2012 januárja óta tagja a Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének, 2012. március 10-e óta pedig országos elnöke.

 

Alelnökök

Gergely Sándor (Győr)

Tanár, az ELTE-n történelem-földrajz szakot végzett. Szombathelyen volt pályakezdő pedagógus. Az 1956-os forradalom után a szombathelyi tüntetés szervezése és vezetése vádjával állásából elbocsátották. A Pedagógiai Munkaügyi Egyeztető Bizottság visszahelyezte ugyan, de hogy elkerülje a zaklatásokat, munkahelyet változtatott és egy győri általános iskolában helyezkedett el. A hatvanas évek második felétől a Pedagógus Szakszervezetek Győr-Sopron Megyei Bizottságának elnöke, innen ment nyugdíjba 1993-ban. A Nagy Imre Társaság Győr és Vidéke Szervezetének alapító tagja, s a kezdetektől fogva elnöke.

 
Dr. Haas Péter (Budapest)

Közgazdász. 1951-ben szüleivel a Békés megyei Kamutpusztára telepítették ki, ahonnan 1953-ban a Nagy Imre-kormány rendelete alapján szabadult. 1975-től nyugdíjaztatásáig az államigazgatásban dolgozott, előbb a Külkereskedelmi Minisztériumban, majd a Pénzügyminisztériumban, mindvégig a nemzetközi gazdasági együttműködés területén. A Nagy Imre Társaságnak alapító tagja, először a Számviteli, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke, majd az országos Elnökség tagja. 2012 óta a NIT alelnöke.

 
Nagy Sándor (Békéscsaba)

A Szegedi Egyetem történelem-pedagógia szakán szerzett tanári diplomát. 1970-ben a békéscsabai Kós Károly Szakképző Iskolában kezdte pályafutását, ahonnan 2007-ben igazgatóként ment nyugdíjba. Békés megyében több pedagógiai és ismeretterjesztő egyesületben elnöki, alelnöki funkciót töltött, ill. tölt be. A Nagy Imre Társaság Békéscsabai Szervezetének alapító tagja, 2006-tól elnöke. 2012-től a Számviteli, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke, 2015-től Társaságunk alelnöke.

 

Elnökségi tagok

Besenyi Vendel (Jászberény)

Okleveles agrármérnök. 1973-tól 2002-es nyugdíjazásáig a Jászberényi Kossuth Termelőszövetkezet, illetve jogutóda, a Jászberényi Kossuth Zrt. munkatársa volt, középvezetői beosztásban. A rendszerváltás után a jászberényi városi földrendező bizottság tagja. Számos helytörténeti tanulmány szerzője. Több országos és helyi civilszervezetben tölt be vezető pozíciót. 2014-től a Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezetének elnöke.

 

Csizmadia Ferencné, szül.: Frankó Erzsébet (Tatabánya)

Nyugdíjas. Ipariskolát végzett, fiatalkorában elsősorban sportkarrierjére (kézilabda) koncentrált. A rendszerváltás után évekig a kereskedelemben dolgozott. Több megyei civil és nyugdíjas szervezetnek tagja, amelyekben szervezési feladatokat lát el. A Nagy Imre Társaság tatabányai szervezetében a megalakulás óta részt vesz. A helyi szervezet elnökségi tagja, ahol szervező titkári feladatot lát el.

 

Doszpoly Orsolya (Miskolc)

2008-ban végezte el a Miskolci Egyetem politológia és pedagógia szakát, majd 2010-ben diplomázott a Károly Róbert Főiskolán, ahol rehabilitációs gazdasági-menedzser képesítést szerzett. Miskolcon az Igazságügyi Szolgálatnál a bűncselekmények áldozatai számára fenntartott diszpécserszolgálat vezetője. 2006-ban a Nagy Imre Társaság által meghirdetett pályázaton esszéjével országos V. helyezést ért el. A Társaságnak 2008-tól tagja. 2014 novemberétől a Nagy Imre Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének az elnöke.

 

Holmár Zoltán (Nyíregyháza)

Tanár, múzeumpedagógiai szaktanácsadó. Történelem-levéltár szakon végzett a Nyíregyházi Főiskolán, majd az ELTE Pedagógiai- és Pszichológiai Karán szerzett képesítést. Jelenleg Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban dolgozik, múzeumpedagógusi beosztásban. A Nagy Imre Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2015 januárjában választotta meg elnökének.

 

Kudlik Zoltán (Szabadka)

Művelődési és felnőttképzési menedzser. 2005-től tagja a Nagy Imre Társaság Szabadkai szervezetének. Konferenciák, középiskolai vetélkedők szervezése, emléktáblák avatása fűződik a nevéhez. 2015-től a Szabadkai Városi Szervezet elnöke. Tagja a szabadkai Nyitott Távlatok Egyesületnek.

 

Dr. Sipos József (Szeged)

Történész-muzeológus, tudományos főmunkatárs, politikai munkatárs, főiskolai, illetve egyetemi tanár. 2013-tól nyugdíjas. 1994-től tagja a Nagy Imre Társaságnak, 1996-tól az országos vezetőség tagja, 2000-től 2005-ig a Nagy Imre Emlékház kutatási igazgatója, 2006-től 2009-ig a Nagy Imre Társaság ügyvezető elnöke.

 

Dr. Szántó László (Kaposvár)

Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, 1986-tól 2007-es nyugdíjazásáig levéltáros, 1990-ig a megyei pártarchívumban, mint archívumvezető, 2007 végéig a Somogy Megyei Levéltárban főlevéltárosként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. Alapító tagja és 1995-től elnöke a Nagy Imre Társaság Somogy Megyei Szervezetének, 1997-től 2009-ig országos alelnök, 2012-től Elnökségi tag. 2000 és 2008 között tagja a Nagy Imre Alapítvány Kuratóriumának. Egyik szerkesztője Nagy Imre Viharos emberöltő című emlékiratának és munkatársa a Snagovi jegyzetek kötetnek. 2007-től főszerkesztője a Társaság kiadványának, az Örökségünknek.

 

Felügyelőbizottság

Elnök

Széchenyi László (Budapest)

Mérnök, közgazdász. 1978 és 1998 között a Kohó- és Gépipari Minisztérium, illetve annak jogutódjának munkatársa, különböző vezető beosztásokban. 2000-től 2006-os nyugdíjazásáig a Vonalkód Rendszerház Kft-nél kontrolling igazgató. 2006-tól a Társadalmi Unió főtitkára és a Fogyasztóvédelmi Újság lapigazgatója. A Társadalmi Unió főtitkári tisztségéből kifolyólag számos parlamenti bizottság és megszűnéséig az Országos Érdekegyeztető Tanács állandó meghívottja volt. 2004-től tagja a Nagy Imre Társaság budapesti szervezetének. 2015-től a Budapesti Szervezet titkára.

 

Tagok

Erdélyi Márta (Debrecen)

A szarvasi óvónőképzőben óvónői képesítést szerzett. Debrecenben óvodavezető, majd a Biogál Gyógyszergyár könyvtárosa. 1997-től a Csokonai Színház műsorvezetője, végül a Déri Múzeum munkatársa, ahol a múzeumbaráti kör irodalmi és képzőművészeti programjait szervezte. 15 éve foglalkozik vers és prózamondással. 2013-ban Sesztina Jenő díjat kapott. 2013-tól nyugdíjas. 2014 februárja óta a Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke.

 

Pokrovenszki Gáborné szül.: Urbán Julianna (Nyíregyháza)

Közgazdász, volt munkaügyi előadó, gazdasági igazgató, könyveléssel foglalkozó egyéni vállalkozó. 2003-tól tagja a Nagy Imre Társaságnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezet elnökségében a pénzügyek kezelése volt a feladata. 2012-től 2015-ig a Számviteli, Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tagja. 2015 januárjától a nyíregyházi szervezet elnökségének tagja.

 

Tiszteletbeli elnökségi tagjaink

Tiszteletbeli elnökségi tagjaink

Földvári Rudolf(1921-)

Kisgyermekkorában egy ideig Törökországban élt, mert édesapja csak ott kapott munkát.
A Hofer (a szocialista időkben Vörös Csillag) traktorgyár fiatal lakatosát közéleti aktivitása miatt a negyvenes évek végén kiemelték, 1952-1954 között a Magyar Dolgozók Pártja (kommunista párt) budapesti szervezetének első titkára, a Központi Vezetőség tagja volt, ahol kitűnt puritán életmódjával és az emberek problémái iránti nyitottságával. 1953 júniusában részt vett azon a moszkvai kétoldalú találkozón, melyen eldőlt, hogy változtatnak a párt politikáján és Nagy Imrét nevezik ki miniszterelnöknek. 1954-ben Rákosival és körével szembekerülve büntetésből vidékre küldték, és a Borsod megyei pártbizottság első titkára lett.
1956 októberében ő volt az egyetlen megyei első titkár, akit népszerűsége miatt a megyei munkástanács tagjává, később elnökévé választottak. 1958-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1961-ben szabadult, régi munkahelyén fizikai munkásként dolgozott, főművezetőként ment nyugdíjba.
1993-ban a NIT elnökségi tagja lett. Országos hálózatunk megszervezése jórészt az ő energiájának, szervezőkészségének, '56-os bajtársaival fenntartott jó kapcsolatainak köszönhető. Bár kora és egészségi állapota miatt már nem tud korábbi aktivitásával részt venni szervezetünk munkájában, az Országos Elnökség tiszteletbeli tagjaként mindmáig figyelemmel kíséri, tanácsaival segíti a NIT tevékenységét.
Számos kitüntetése közül a Nagy Imre érdemrendre, Borsod megye Pro Comitatu díjára és Miskolc város díszpolgári címére a legbüszkébb.
Zahora Mária róla szóló dokumentumfilmjét a NIT több szervezetében is bemutatták, Tiszta vizet a pohárba című könyve a NIA kiadásában jelent meg.

 
Joósz Gábor (1932-2015. december 6-án hunyt el (ld. aktuális)

A Zemplén megyei Hercegkúton született. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát.
Az 1956. október 23-i miskolci tüntetésen az első sorban vitte a magyar zászlót, később is aktív szerepet játszott a miskolci forradalmi eseményekben, és a forradalom leverése utáni ellenállásban, amely miatt letartóztatták és súlyosan bántalmazták. Ezután nehezen tudott elhelyezkedni, mert a forradalom részvevőit a nagyvállalatok nem akarták alkalmazni. Előbb a Miskolci Járműipari vállalatnál lett hegesztő mérnök, majd a Lenin Kohászati Műveknél dolgozott emelkedő beosztásokban. Beruházási igazgatóként az ország akkori legnagyobb beruházását irányította. Később az Észak-Magyarországi Állami Építőipari Vállalat vezérigazgatója lett. A rendszerváltás után egy német-magyar vegyesvállalat igazgatója volt, tanított a Miskolci Egyetemen, és a Gépipari Tudományos Egyesület megyei elnökeként is tevékenykedett. Szakmai teljesítményéért Bánki Donát díjban részesült.
A NIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének alapító tagja, elnökhelyettese, majd tíz éven keresztül elnöke, egyben az országos Elnökség tagja volt.
2015 májusában közéleti tevékenységéért a miskolci önkormányzat Szemere Bertalan díjjal tüntette ki.

 
Káloczi Kálmán (1949-)

Mezőgazdasági gépészeti szakmérnök, területfejlesztési szakember. A rendszerváltás előtt mérnöki területen dolgozott. 1990-2002 között Badacsonytomaj polgármestere volt. Ebben a minőségében többek között ő kezdeményezte a Nagy Imre 1956. október 22-i látogatását idéző emléktáblát a Zabó ház falán, és emléktábla felállítását az egykori badacsonyi rabtábor területén. 1994-től egyúttal a Veszprém megyei közgyűlésnek is tagja, 2004-2009 között a Magyar Terület- és Régiófejlesztési Hivatal közép-dunántúli régióigazgatója volt.
Igazi lokálpatriótaként jelenleg is több helyi civil szervezetben dolgozik, elnöke annak az alapítványnak, mely a Balaton Felvidék világörökséggé nyilvánításáért küzd. Hely- és vallástörténeti kutatással is foglalkozik.
A NIT badacsonytomaji (később Veszprém megyei) szervezetének alapító tagja. 2009-ben a Küldött Közgyűlés a NIT elnökévé választotta. 2012-ben nem jelöltette magát, de az Országos Elnökség tagja maradt. Egészségi állapota miatt 2015-ben már nem vállalta a tagsággal járó utazásokat, de továbbra is a NIT Veszprém megyei szervezetének elnöke.
Több más kitüntetése mellett megkapta az Igazolt magyar Szabadságharcosok Szövetségének „Hűség a hazához” nagykeresztjét.

 
Mervó Zoltán (1930-)

A Polgár községhez tartozó Szentmargita Pusztán született. Népi kollégista volt. 1954-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet.
A Forradalom idején a Debreceni Orvosi Műszergyár munkástanácsának tagja, 1956 decemberétől elnöke. Forradalmi tevékenységéért tizennyolc hónapot töltött börtönben. Szabadulása után debreceni vállalatoknál dolgozott, technikusi, mérnöki beosztásokban.
A rendszerváltás óta a debreceni közélet nagyra becsült személyisége, több helyi civil szervezet vezetője.
1995-től NIT tag, 1999-2014 között Hajdu-Bihar megyei szervezetünk elnöke, 2006-tól 2015-ig egyúttal az Országos Elnökség tagja.
Számos kitüntetése között 2010-ben Nagy Imre érdemrendet kapott.

 
Mécs Imre (1933- )

A Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök karán tanult, de csak 1975-ben kaphatta meg diplomáját.
Az 1956-os Forradalom idején részt vett a nemzetőrség szervezésében, később a forradalom utóvédharcaiban is. 1958-ban előbb halálra ítélték, melyet a „halálsoron” eltöltött hónapok után életfogytiglani börtönre változtattak. 1963-ban az általános amnesztia keretében szabadult. Fejlesztő mérnökként 32 szabadalma volt az elektronika különböző területein, magyar és külföldi folyóiratokban mintegy hatvan tudományos cikke jelent meg.
1975-ben került kapcsolatba a szerveződő demokratikus ellenzékkel. 1988-ban alapító tagja és szóvivője lett a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd szintén alapító tagja a Szabad Demokraták Szövetségének és a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak. 1990-2010 között az SZDSZ, majd az MSZP országgyűlési képviselője, egy időben a Honvédelmi Bizottság elnöke. Jelenleg az 1956-os Emlékbizottság elnöke.
A Francia Becsületrend tiszti keresztjének tulajdonosa, magyar állami kitüntetést elvből nem fogad el.
Tiszteletbeli elnökségi tagunk kiváló szónok, aki számos rendezvényünkön szerepelt. Különösen emlékezetes számunkra a 301-es parcellában Társaságunk tagjai részére tartott „idegenvezetése”.

 
Méray Tibor (1924-)

Író, újságíró. A Pázmány Péter Tudományegyetemen (ma: ELTE) szerzett magyar latin szakos tanári diplomát.

1946-tól a Szabad Nép munkatársa, ahonnan 1955-ben Nagy Imre politikájának támogatása miatt eltávolították. Több sikeres filmforgatókönyv írója volt. 1956-ban a Petőfi Kör sajtóvitáján és az Írószövetség szeptemberi közgyűlésén az ország szabadságát követelte.

A Forradalomban történt aktív részvétele miatt a megtorlás elől külföldre menekült. Párizsban az emigráció egyik legtekintélyesebb lapjának, az Irodalmi újságnak társalapítója, majd szerkesztője, 1971-től főszerkesztője. A magyarországi pozitív változások miatt a lapot 1989-ben megszüntette. A pártpropaganda Forradalom utáni förmedvényét leszámítva ő írta az első Nagy Imréről szóló könyvet (Nagy Imre élete és halála). 1988-ban ő kezdeményezte, hogy a párizsi Pere Lachaise temetőben állítsanak emlékművet a kivégzett magyar forradalmárok tiszteletére. 1989. június 16-án emlékezetes beszédet mondott Nagy Imre sírjánál.
Méray Tibor Párizsban él, hazalátogatásai alkalmával többek között a NIA és a NIT felkérésére tart beszédeket, előadásokat. Számunkra különösen emlékezetes 2013-ban Nagy Imre sírjánál tartott ünnepségünk alkalmával mondott emlékbeszéde.
Számos kitüntetése között a Nagy Imre érdemrend (2002) és a Nagy Imre emlékplakett is szerepel.
2009-ben Budapest díszpolgárává választották.

 
Mészáros Márta (1931- )

Kossuth- és Balázs Béla díjas, nemzetközileg elismert filmrendező. Családjával a Szovjetunióban, emigrációban éltek, szobrászművész édesapja a sztálini terror áldozata lett. A moszkvai filmfőiskolán szerzett diplomát. Filmhiradó- és dokumentumfilmek után 1968-ban rendezte első nagyjátékfilmjét, melyet számos Magyarországon és külföldön készített alkotás követett. Műveiben nagy érzékenységgel ábrázolja a női sorsokat. Önéletrajzi ihletésű Napló filmtrilógiájának első része (Napló gyermekeimnek) megkapta a cannes-i filmfesztivál zsürijének nagydíját.

Temetetlen halott címmel ő készítette az első nagyjátékfilmet Nagy Imréről (2004), melynek díszbemutatójára meghívták a NIT tagjait. A névadónk életének utolsó másfél évéről készült film nagy vitákat kavart, de jó szándéka és művészi értéke elvitathatatlan.

Mészáros Márta 1992-2004 között a Nagy Imre Társaság ügyvezetőségének, majd elnökségének tagja volt. 2007-ben Nagy Imre érdemrendet kapott.

 
Nagy Mihály(1936-)

Göncön született, vegyipari technikumot végzett. A Forradalom Budapesten érte. A Baross téri nemzetőrség tagja volt, a Péterfy Sándor utcai kórházban sokszorosított és terjesztett röplapokat. Hatévi börtönbüntetésre ítélték, elmondása szerint a kiváló intellektusú idősebb forradalmár társaival töltött időszak élete egyik meghatározó élménye volt. 1960-ban szabadult, technikusként dolgozott, 1978-ban agrármérnöki diplomát szerzett, majd kutatómérnökként növényvédő szerek fejlesztésével foglalkozott. Részt vett a rendszerváltás előtti ellenzéki mozgalomban, a 1989. június 16-i gyász-szertartás szervezésében.
Több kitüntetése mellett Kispest díszpolgárává választották.
A NIT budapest szervezetének alapító tagja, rendezvényeink aktív résztvevője.

Válasszon az alábbi kategóriákból

 
Kezdőlap NIT tablakep Rólunk Szervezet

Történet

Média

Dokumentumtár